Op 11 Januari heeft het inhumane regiem van de mullahs een gevangene geëxecuteerd in de Urmia Gevangenis in noordwest Iran. Een dag eerder is een andere gevangene naar de galg geleid in de Maraghe Gevangenis, ook in noordwest Iran. Op 8 Januari zijn nog 2 gevangenen, beschuldigd van diefstal, publiekelijk opgehangen in de stad Sarpol Zahab, gelegen in de Provincie Kermanshah in west Iran. Jongeren worden publiekelijk opgehangen in een tijd waarin senior officials van het regiem, hun families en beste vrienden betrokken zijn bij de grootste verduisteringen in de geschiedenis van Iran.
In 1 geval gaat het om bijna $3 miljard en zij die betrokken zijn bij zulke diefstal en plundering van de door God gegeven rijkdommen van het Iraanse volk blijven ongedeerd en worden hier niet op afgerekend.Vanaf 1 Januari tot nu toe zijn al tenminste 21 executies geregistreerd.

Ondertussen zijn in de laatste paar dagen 22 gevangenen in de Centrale en Gohardasht gevangenissen van de stad Karaj naar isoleercellenovergeplaatst in voorbereiding op hun executie. Vier gevangenen in de Maraghe Gevangenis zullen binnenkort geëxecuteerd worden.
Het Iraanse Verzet roept internationale mensenrechten organisaties op in actie te komen om de levens van deze 26 gevangenen te redden.
Het Iraanse Verzet roept alle mensen in Iran op, met name de moedige jeugd, in verweer te komen tegen deze barbaarse executies en de families die zijn getroffen door executies of gevangenneming te ondersteunen.