Zaterdag, 18 Juni 2016 – Het inhumane regiem van de mullahs gaat door met massa executies, barbaarse straffen, geselingen en veelvuldige arrestaties tijdens de heilige Ramadan maand, die door Moslims in Iran en alle andere islamitische landen wordt gezien als een periode van vriendschap, vriendelijkheid en welwillendheid.
Iraanse autoriteiten hebben op 15 Juni vijf gevangenen tot de galg veroordeeld in de centrale gevangenissen van Bandar Abbas (zuid Iran) en Yasouj (zuid-west Iran). In de eerste dagen van de Ramadan (de tweede week van Juni) is een misdeelde arbeider op verschrikkelijke wijze publiekelijk gegeseld in de stad Ghir en Karzin in de Provincie Fars (centraal Iran), omdat hij tijdens de dagelijkse vastenperiode gegeten zou hebben. Een aantal andere mensen in meerdere steden, waaronder Hamedan, Isfahan en Islam Shahr, is om dezelfde reden gearresteerd.

Bij een andere gebeurtenis heeft Mr. Iman Rashidi Yeganeh op 10 Juni het leven verloren na 4 maanden gevangenschap onder verschrikkelijke condities en zonder enige medische zorg in de Parsiloun Gevangenis van Khoram-Abad (west Iran). In Maart was hij ten onrechte gearresteerd vanwege eenzelfde naam. De foute rechter van het zogenaamde mullahs’ hof weigerde echter de gevangene vrij te laten, ook al wist hij van zijn onschuld en via doktoren van zijn slechte gezondheid.

Het onvermogen en de onbekwaamheid van de mullahs om tijdelijk een stop te zetten op onderdrukking, marteling en executies, met name in de heilige Ramadan maand, maakt wel heel erg duidelijk dat de criminelen die over Iran heersen hun macht nog niet voor 1 dag kunnen veilig stellen zonder valstrikken en martelwerktuigen te gebruiken tegen het volk.
Het Iraanse Verzet roept de international mensenrechten organisaties op de misdaden van dit regiem te veroordelen en hun inspanningen te concentreren op het uitdrijven en verbannen van de mullahs uit de wereldgemeenschap. De leiders van dit regiem die een schandvlek voor moderne humaniteit zijn, moeten voor het gerecht worden gebracht voor hun misdaden tegen de mensheid.