10 september 2018 – Iraanse autoriteiten hebben 3 Koerdische politieke gevangenen geëxecuteerd ondanks grootscheepse nationale en internationale pogingen de geplande executies te stoppen.
Ramin Hossein Panahi (24), Loghman Moradi (32) en Zaniar Moradi (30) waren in hongerstaking en zijn geëxecuteerd in de Gohardasht gevangenis van Karaj, ten westen van Teheran.
Het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Fars, gelieerd aan de Revolutionaire Garde, heeft deze 3 executies op 8 september bevestigd.
Amnesty had de internationale gemeenschap opgeroepen de executie van deze 3 Iraanse Koerden ten strengste te veroordelen.
Executie van 3 Iraanse Koerden is een Wandaad
Amnesty International, 8 September 2018
In antwoord op het nieuws dat 3 Iraanse Koerden, Ramin Hossein Panahi (24), Loghman Moradi (32) en Zaniar Moradi (30) vanochtend zijn geëxecuteerd in de Raja’i Shahr gevangenis van Karaj, heeft Philip Luther, de A.I. Onderzoek en Lobby Directeur voor het Midden Oosten en Noord Afrika, het volgende gezegd:

“Wij zijn geschokt door het nieuws dat de Iraanse Autoriteiten deze mannen hebben geëxecuteerd, ondanks wijdverbreide veroordeling van hun doodstraffen en oproepen van V.N. mensenrechten experts en andere organisaties hun executies niet uit te voeren. De processen tegen alle 3 waren een farce. Ze mochten na hun arrestatie geen van allen contact hebben met hun advocaten en familie, en alle 3 hebben verteld gemarteld te zijn om tot “bekentenissen” te komen. In de veroordeling tot de doodstraf, opgelegd ondanks deze enorme gebreken in de rechtsgang, hebben de Iraanse autoriteiten eens te meer hun onbeschaamde geringschatting van het recht op leven getoond.Wij roepen de internationale gemeenschap op deze executies ten zeerste te veroordelen en eisen van de Iraanse autoriteiten hun verplichtingen onder het internationaal recht na te komen. De Iraanse autoriteiten moeten stappen zetten om een eerlijke rechtsgang voor iedereen te verzekeren, dat marteling en andere slechte behandeling geheel verboden worden en dat eens en vooral de praktijk van afgedwongen “bekentenissen” gestopt wordt. Ook moeten zij met directe ingang een officieel moratorium instellen op executies, teneinde de doodstraf af te schaffen.”