NERGENS ter wereld worden momenteel de mensen zo zwaar geschonden als in Iran. Onder het fundamentalistische regiem van de mullah’s is Iran het enige land ter wereld waar de leiders er ook officieel en openlijk toe oproepen.
Wie de Iraanse kranten leest – die allemaal onder zware censuur staan van het ministerie van Informatie en andere veiligheidsorganen – ziet allerlei berichten over steniging, arrestatie en openbare bestraffing van vrouwen.

Resultaat van 31 jaar dictatuur van de mullahs in Iran. Dagelijks worden er mensen mishandeld, vooral bij de studenten en de vrouwen komt het vaak voor. Dagelijks worden er mensen gedood. De mensen rechtenschendingen gaan maar door. Dit is het resultaat:

• 120.000 geëxecuteerde politieke gevangene
• 500.000 politieke gevangene
• 30.000 politieke gevangene, geëxecuteerd gedurende 2 maanden in de zomer van 1988
• 174 vormen van martelingen in de politieke gevangenissen
• 1000-den ophangingen
• afschuwelijke martelpraktijken zoals steniging, amputatie, uittrekken van ogen, …
• 600.000 per jaar gearresteerd, de voorbije jaren
• 7.000.000 gevangene, sinds het op macht komen van de mullahs
• gemiddeld 2.500.000 operaties van de politie, en 50.000.000 identiteitsverificatie per jaar
• 20 instellingen voor repressie
• 6.000.000 rechtelijke dossiers per jaar geopend
• seksuele discriminatie tegen de vrouwen, en vrouwenhatende praktijken
• discriminatie en onderdrukking van andere godsdiensten, o.a. Joden en Christenen
• 100-den kranten en publicaties gesloten, 133 tijdens het mandaat van Khatami
• 450 terroristische aanslagen in het buitenland
• verbod van alle politieke partijen en organisaties die niet loyaal eens zijn met de mullahs
• verbod van om het even welke onafhankelijke vakbond
• verbod van om het even welke onafhankelijke krant of tijdschrift.