19 mei 2011 Iran – Sinds begin mei vonden 33 executies plaats, waarbij onder de slachtoffers minderjarigen.Volgens berichten van mensenrechtenactivisten, zijn de broers Mohammed Fathi (28) en Abdollah Fathi (27) op de ochtend van 17 mei in de Iraanse gevangenis Dastgerd in de centraal Iraanse stad Isfahan opgehangen. Het executiebevel was noch de familie, noch de advocaat werd officieel gemeld. Op 16 Mei werd de moeder van de twee broers alleen telefonisch vanuit de gevangenis op de hoogte gesteld, dat de opgelegde straffen op de volgende dag zouden worden voltrokken. U kunt om 15 uur naar de gevangenis komen om uw zonen voor de laatste keer te zien. Maar zelfs dit laatste afscheid werd toen ook niet toegestaan, omdat de twee jonge mannen waren overgebracht naar de isolatievleugel van de gevangenis, opgesloten in de dodencellen. In de vroege ochtend van 17 mei verzamelde zich talrijke mensen uit Isfahan voor de gevangenis en trachten tevergeefs de executie door protesten te voorkomen.

Abdollah en Mohammad Fathi werden in februari 2011 wegens staatsvijandige activiteiten (door het regime als “vijandschap tegen God” bestempeld) in februari 2011 en contacten met oppositiegroepen, ter dood veroordeeld. Volgens hun vader, die zelf in de 80 jaren politiek gevangenen was, was de deelname aan demonstraties tegen het regime, de enige politieke activiteit van zijn zonen.
Na hun arrestatie in april 2010, werden de twee mannen in de gevangenis in Isfahan zwaar gemarteld. Tot aan hun ter dood veroordeling, hadden ze geen toegang tot een advocaat. Zelfs daarna werden de pogingen van de advocaat om een omzetting van het vonnis te verkrijgen steeds weer tegengewerkt. Het doodvonnis werd na een twee uur durend oneerlijk proces geveld voor het Revolutionaire Hof in Isfahan en was gebaseerd op bekentenissen die door marteling aan de twee gevangenen was afgedwongen. Bezwaarschriften over de marteling en mishandeling in detentie hadden echter geen effect, en de doodstraffen werden in april 2011 door het Hooggerechtshof bevestigd. De broers verklaarden in brieven dat ze herhaaldelijk werden gegeseld, geslagen en met hun handen op de rug gebonden werden opgehangen.
Reeds op 5 mei zijn in de zuidwestelijke Iraanse provinciehoofdstad Ahwaz, negen mannen geëxecuteerd. Ze werden allemaal gearresteerd in april 2011, toen het in de provincie Khuzestan tot protesten door de Arabischsprekende minderheid tegen het regime kwam. Drie van de mannen, in de leeftijd 21 tot 25 jaar, werden in het openbaar in de stad Ahwaz opgehangen. De andere zes gevangenen, waarvan een volgens rapporten van mensenrechtenactivisten slechts 16 jaar oud was, werden geëxecuteerd in de Karungevangenis in Ahwaz.