29 juni 2019 – In een persconferentie in Teheran op dinsdag 18 juni 2019 verklaarde Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, hoogste chef-afgevaardigde voor de Rechterlijke Macht ,dat de Hoogste Leider Ali Khamenei diens macht aanzienlijk heeft verruimd : hij mag nu doodsvonnissen gaan opleggen.

Op grond van artikel 477 en 350 van het Iraanse Strafrecht mag het Hoofd van de Rechterlijke Macht, geautoriseerd door de Hoogste Leider, de doodstraf en ‘qisas'(vergelding) uitspreken. Qisas vallen onder de Sharia wetgeving van het regiem volgens welke de misdadiger dezelfde straf krijgt opgelegd als het delict door hem begaan.
Ejei zei,dat de Hoogste chef -afgevaardigde van de Rechterlijke Macht van nu af aan dezelfde bevoegdheid heeft inzake het opleggen van de doodstraf en qisas.

“Deze verandering heeft de afhandeling van meer dan 66 zaken van qisas en terechtstellingen gedurende de laatste twee en een halve maand vergemakkelijkt” ,zei hij.
(volgens ISNA staats-nieuwsagentschap)

Maar Ejei vertelde niet hoe hij die zaken had afgehandeld – of hij voor alle ter-dood-veroordelingen en qisas had getekend of juist niet. Hij noemde deze gang van zaken een “Revolutionaire Jihadi actie” van het Hoofd van de Rechterlijke macht : Ebrahim Raisi .

Met diens opmerkingen geeft Ejei aan dat Raisi degene was die de Hoogste Leider gevraagd had zijn afgevaardigde toe te staan het aantal executies en qisas op te voeren de maatschappij nog meer onder druk te zetten en te terroriseren.Deze Raisi was een berucht lid van het DODENCOMITÉ dat in 1988 opdracht gaf tot de afslachting van 30.000 politieke gevangenen.

Het Gerechtelijk Apparaat van het Iraanse regiem is, zelfs volgens door de staat gerunde nieuwsagentschappen , een van de meest corrupte instellingen van het regiem : corruptie tiert welig onder de zogenaamde rechters.

Toch heeft dit corrupte systeem nu ,met de toestemming van de Hoogste Leider, nog meer macht gekregen om mensen te executeren en het volk te onderdrukken