Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

VN neemt 65ste Resolutie aan waarin het Misbruik van Mensenrechten in Iran wordt bekritiseerd

Gepubliceerd op 16 November 2018.
 “De VN resolutie, waarin de systematische en ernstige schendingen van mensenrechten door het theocratische regime van Iran worden veroordeeld, bevestigt eens te meer dat het regime de meest fundamentele politieke, sociale en economische rechten van het Iraanse volk met voeten treedt” aldus de NCRI, bij de verwelkoming van de 65ste VN resolutie, waarin de mensenrechten schendingen in Iran worden veroordeeld.  
De NCRI stelt verder: “Het Iraanse regime strookt op geen enkele manier met de 21ste eeuw en moet geïsoleerd worden door de wereldgemeenschap.”
De VN resolutie benadrukt “het alarmerend hoge aantal doodstraffen, ook tegen minderjarigen, het wijdverspreide en systematische gebruik van willekeurige opsluiting, slechte omstandigheden in de gevangenissen met doelbewuste ontzegging van adequate medische behandeling en verdacht overlijden in hechtenis.”
Gezien de andere misdaden en repressieve beleidslijnen van het regime, die in de resolutie niet genoemd worden, kan zeer wel gesteld worden dat het Iraanse regime de meest meedogenloze en agressieve schender van de mensenrechten is in de hedendaagse wereld. Het gaat hierbij om de systematische moord op in het buitenland verblijvende opponenten en het onthouden aan het Iraanse volk van hun rechten om het lot van hun eigen land te bepalen, een goed rechtssysteem en een goede rechtspraak  te hebben, vrije toegang tot informatie te hebben en onafhankelijke vakbonden voor arbeiders, studenten en ambtenaren te kunnen vormen.
De wereldgemeenschap moet daarom de dossiers van de misdaden van het regime doorverwijzen naar de VN Veiligheidsraad en het recht van het volk van Iran erkennen zich te verzetten tegen een dergelijk inhumaan regime.
De NCRI benadrukt nogmaals:  “ Het meest duidelijke voorbeeld van ernstige mensenrechten schendingen in Iran is de massamoord van 1988 op politieke gevangenen door belangrijke instellingen en leiders van het regime, die nog steeds aan de macht zijn, deze misdaad goed praten en immuun blijven voor bestraffing. De wereldgemeenschap staat voor een enorme test om de verantwoordelijken voor deze grootschalige misdaad tegen de menselijkheid in kaart te brengen en te vervolgen.”

Schokkend Rapport van Amnesty International: Misdaad tegen de Menselijkheid door het Iraanse Regime

07 december 2018 - Amnesty International heeft een schokkend rapport gepubliceerd over de massamoord van 1988 op politieke gevangenen in Iran, getiteld: Iran begaat misdaden tegen de menselijkheid door het lot van duizenden omgebrachte politieke dissidenten verborgen te houden.
Wat volgt zijn passages uit dit rapport:
Door het verborgen houden van het lot en de plaats van duizenden politieke dissidenten die 30 jaar geleden onder dwang zijn verdwenen en in het geheim in gevangenissen zijn geëxecuteerd, begaan de Iraanse autoriteiten nog steeds misdaden tegen de menselijkheid. Het rapport, dat bloedstollende onthullingen doet over waarom de  massamoord van 1988 in Iraanse gevangenissen nog steeds leidt tot misdaden tegen de menselijkheid, roept de V.N. op een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gedwongen massaverdwijningen en buitenrechtelijke executies, die al 30 jaar onbestraft blijven.
• Duizenden zijn in 1988 onder dwang verdwenen en buitenrechtelijk in gevangenissen geëxecuteerd
• Er is een voortgaande campagne van ontkenning, waarheidsverdraaiing en misbruik van de families van de slachtoffers
• De V.N. moet een onafhankelijk onderzoek instellen naar de misdaden tegen de menselijkheid

Lees meer...

Iran: Jonge Arme Baluchi Gedood door Gericht Vuur van de Onderdrukkingsmacht van het Mullah Regime

30 november 2018

Op zaterdag 24 november zijn twee jonge arme Baluchi op de weg van Irandegan naar Khash in de provincie Sistan en Baluchestan levend verbrand in hun met brandstof geladen auto, toen de onderdrukkingsmacht de auto beschoot die vervolgens vlam vatte. Op dezelfde dag hebben de moordenaars van het regime op twee jongemannen geschoten en hen zwaar verwond, omdat ze enkele zakken tabak in hun auto vervoerden. Meerdere auto’s van Baluchi landgenoten werden hierbij geraakt.
Het zijn maar een paar voorbeelden van de eindeloze serie misdaden van het regime in de provincie Sistan en Baluchestan:

Lees meer...

Het verschrikkelijke lot van werkende kinderen in Iran

 17 Nov. 2018 - 24 jaar geleden heeft Iran de Conventie voor Kinderrechten ondertekend en deze handtekening staat sindsdien nog steeds. Maar zoals met vele andere beloftes en wetten in Iran, zijn de kinderrechten slechts een nietszeggende belofte in dit land.  
Het is heel gewoon in Iran kinderen jonger dan 14 jaar allerlei spullen te zien verkopen langs de straat. Kinderarbeid wordt ook gebruikt in werkplaatsen, traditionele steenfabrieken of bij het weven van traditionele Perzische tapijten.
Volgens de UNCRC, die de civiele, politieke, economische, sociale, gezondheids- en culturele kinderrechten opstelt, wordt kinderarbeid gedefinieerd door twee hoofdparameters: het type werk en de minimale leeftijd om dat werk te kunnen doen.  
In het algemeen wordt een bepaald soort werk beschouwd als kinderarbeid, als het de fysieke, mentale, sociale, morele of karaktervormende gezondheid van een kind belemmert. De geschikte leeftijd voor wat voor soort arbeid dan ook, wordt bepaald door de impact ervan op de algemene gezondheid van het kind.

Lees meer...

Gruwelijke Omstandigheden in de Evin Gevangenis in Iran

4 november 2018 - De Mensenrechten Monitor van Iran heeft een diepgaand rapport geschreven over de afschuwelijke omstandigheden in de beruchte Evin gevangenis in Teheran, waar momenteel meer dan 15.000 mensen gevangen zitten, waaronder vele geweldloze activisten, journalisten, intellectuelen en mensenrechten advocaten.
Het rapport, dat u hier kunt vinden, wordt in dit artikel samengevat.

Lees meer...