Politiek gevangene Mohammad Ali (Pirooz) Mansouri is onthouden van noodzakelijke medische zorg en ziekteverlof. Hij heeft zijn 15e jaar gediend in de Raja’i Shahr-gevangenis in de stad Karaj, dicht bij de hoofdstad Teheran.
Mansouri’s dochter, Iran Mansouri, schreef een brief naar Javad Rahman, de Speciaal Rapporteur voor mensenrechten in Iran, waarin ze haar zorgen uitdrukte over de toestand van haar vader.
De brief werd ook verstuurd naar Amnesty International en de Mensenrechtenraad van de VN.
Iran Mansouri schreef in haar brief: “Mijn vader werd met spoed vervoerd naar een ziekenhuis in september 2021 vanwege een hartaanval en onderging toen direct een operatie aan zijn hart.
Hij heeft geen toestemming gekregen om de gevangenis tijdelijk te verlaten, ondanks de gevoeligheid van zijn hartaandoening en het feit dat zijn arts benadrukte dat opsluiting zijn gezondheid kon schaden. Hij heeft 15 jaar in de gevangenis doorgebracht en zijn straf zal hij over minder dan 2 maanden volledig hebben uitgezeten.
Echter is hem verlof ontzegd, vanwege een tweede straf die hem in de gevangenis is opgelegd.”
Ze zei dat “gevangenisartsen eveneens benadrukten dat hij onder toezicht van een arts zou moeten staan. Ze staan echter niet toe dat hij medisch behandeld wordt en verlenen hem geen medisch verlof, waarin hij onder medisch toezicht zou kunnen staan.”
Als een vorm van extra straf wordt politiek gevangenen regelmatig verlof en het tijdelijk verlaten van de gevangenis ontzegd.
Mansouri, die in 2007 is gearresteerd vanwege zijn steun aan het verzet, werd in mei 2018 tot 5 extra jaren gevangenisstraf veroordeeld, zonder dat hij toegang had tot een advocaat.
Hij werd veroordeeld omdat hij in hongerstaking ging, zich tegen de doodstraf uitsprak, open brieven schreef, en ander vreedzaam activisme uitoefende.
Op dat moment kwam hij in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating na meer dan een decennium in de Iraanse Raja’i Shahr- en Evin-gevangenissen te hebben doorgebracht.

Mohammad Ali Mansouri