Zondag, 09 October 2016 -In de avond van Donderdag 29 September heeft een groep jongeren uit Ahvaz geprotesteerd tegen het Iraanse regiem door brandstichting en het aanheffen van slogans tegen de overhead. Dit alles gebeurde op de Avenue Enqelab in de zuid-westelijke stad Ahvaz om protest aan te tekenen tegen de executie van twee jonge Arabieren uit de stad.
De twee jongemannen waren Adnan Mazban al-Amouri en Ali Sharif al-Amouri, inwoners van Ghaleh Chan’an in de provincie Khuzestan (zuid-west Iran).
Zij zijn op Woensdag 28 September geëxecuteerd in de Gohardasht Gevangenis ten noord-westen van Teheran, naar beweerd op beschuldiging van “roofoverval en handelen tegen de nationale veiligheid”.

Volgens het door het regiem gerunde Tasnim nieuwsagentschap werden deze twee jongeren beschuldigd van “Moharebeh (vijandschap tegen God)” en tot de doodstraf veroordeeld door Afdeling 15 van Teherans revolutionaire Hof. Hun straffen zijn vervolgens bevestigd door Afdeling 14 van het Hooggerechtshof en uitgevoerd op woensdag ochtend in de gevangenis van Gohardasht (Rajai-Shahr) in Karaj.
Een van de familieleden van de al-Amouris stelde dat de mannen geen rechtvaardig proces hebben gehad en dat er sprake was van discriminatie bij het opleggen van de straf. Het familielid zei: “Discriminatie is evident in alle zaken in dit land. Waarom zijn de gedaagden van de eerste en tweede rij niet geëxecuteerd, maar die van de derde en vierde rij wel? Omdat zij Arabieren waren.”
Vervolgens zei hij: “We hebben geprotesteerd tegen het vonnis bij alle overheidsinstituties, maar corruptie en steekgeld zijn overal doorgedrongen en wij waren niet in staat de tussenpersonen en onderhandelaars te betalen”.