Cyrus II de grote, ook bekend als Cyrus de Oudere of Cyrus van Perzië, was de stichter van het Perzische Rijk. Hij werd vermoedelijk geboren tussen 600 en 599 voor Christus.
Op 29 oktober wordt wereldwijd de Wereld Cyrus Dag van de Mensenrechten gevierd. Verdedigers van de mensenrechten vieren deze dag als blijk van waardering voor de beroemde Cilinder van Cyrus, die bekend staat als de eerste verklaring over mensenrechten ter wereld. Het was de dag dat Cyrus een einde maakte aan slavernij en dictatoriale onderdrukking, zijn doel was om dergelijke onmenselijke tradities over de hele wereld uit te roeien.

In de ochtend van Vrijdag 28 Oktober 2016 duizenden mensen uit verschillende steden gedemonstreerd in Pasargad ter gelegenheid van de geboortedag van Cyrus de Grote. Zij protesteerden tegen de anti-nationale en anti-Iraanse politiek van het mullah regiem.
Demonstranten riepen leuzen als: “vrijheid van denken, onmogelijk onder de mullahs; Iran is ons vaderland, Cyrus is onze vader; mullahs’ regiem, alleen maar onderdrukking, alleen maar oorlog”….

Sinds een aantal dagen had het regiem al verschillende maatregelen genomen uit angst voor deze bijeenkomst: alle reismogelijkheden naar Pasargad waren gecanceld; auto’s naar Pasargad ondervonden belemmeringen en restricties; en het regiem had uitgebreid geruchten verspreid dat Pasargad afgesloten was en dat niemand de stad in kon. Sinds 26 Oktober had het regiem internet in het gebied afgesloten en de bewoners te verstaan gegeven dat niemand in de omgeving gasten onderdak mocht verlenen.