Terwijl hij rapporten bevestigde over gezondheidskwesties ontstaan door het gebruik van storingsapparatuur, heeft een parlementslid van het regiem uit Shiraz gezegd dat de stoorsignalen afkomstig zijn van militaire en politie organisaties in de stad.
In een interview op 27 Maart met het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap ILNA stelde Aliakbari dat het waar is wat de mensen in Shiraz zeggen over storingssignalen en dat sommige binnenlandse TV en radio kanalen ook moeilijk te ontvangen zijn door het verstoren van satelliet uitzendingen.
In antwoord op de bezorgdheid zoals naar voren gebracht door representanten van Shiraz, stelden officials van de publieke omroep dat het ontvangstprobleem van de binnenlandse kanalen wordt veroorzaakt door enkele structurele veranderingen in de TV en radio netwerken, een probleem dat tot volgende maand voortduurt, aldus Aliakbari.

Hij voegde hieraan toe; “Omdat het telecom bedrijf zegt dat zij niets weten van stooractiviteiten en politieke kringen ook zeggen dat zij dienaangaande niets hebben ondernomen, moeten het dus wel militaire en politie organisaties zijn die verantwoordelijk zijn voor de stoorsignalen”.
Door te wijzen op militaire organisaties, doelt het parlementslid waarschijnlijk op de Revolutionaire Garde.
Er zijn al rapporten geweest over storingspogingen van satelliet uitzendingen door de Revolutionaire Garde in verschillende Iraanse steden, waaronder de hoofdstad Teheran.
In Januari van dit jaar is door sommige media en door vertegenwoordigers van Shiraz in het parlement melding gemaakt van veelvuldige hoofdpijn onder de mensen en het wegvallen van mobiele en TV signalen in de stad, wat volgens sommige websites het gevolg is van verhoogde storingssignalen.
Hierbij aansluitend, erkende de Shiraz vertegenwoordiger Masoud Rezaee dat verhoogde storingssignalen in vooral het westelijk deel van de stad Shiraz de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht, met als gevolg veelvuldig voorkomende hoofdpijn onder de bevolking.
Op 16 en 17 Januari dit jaar hebben een aantal inwoners van Shiraz een demonstratie gehouden voor het hoofdkantoor van de gouverneur van de provincie Fars om te protesteren tegen de opgevoerde storingssignalen. De demonstranten protesteerden tegen officials van het regiem die niet ter zake doende antwoorden op hun klachten gaven. Zij zijn hierbij in gevecht geraakt met ordetroepen die hen probeerden uiteen te drijven.
De demonstranten riepen ook slogans, eisend dat de storingssignalen in Shiraz zouden stoppen.
Op 30 November 2014 heeft de Minister van Communicatie en IT, Mahmoud Vaezi, gewezen op een gemeenschappelijk rapport over storingsactiviteiten, gemaakt door vijf ministeries en overheidsorganisaties en toegestuurd aan Hassan Rouhani. Over het rapport zei hij dat een gedeelte van deze activiteiten niet door zijn ministerie werd gecontroleerd. De details van het rapport zijn echter nog niet vrijgegeven.
Ondertussen hebben staatsmedia ook experts geciteerd die storingssignalen “stille burgermoordenaars” noemen, zeggende dat “experts geloven dat deze elektromagnetische golven verwoestende effecten op het menselijk lichaam hebben”.
Al eerder hadden bewoners van Shiraz op sociale netwerken details onthuld over storingsapparatuur van het regiem dat door de Revolutionaire Garde is geïnstalleerd op Mount Derak, gelegen in de buurt van Shiraz: “Mator-8 is de naam van het apparaat dat de stoorsignalen uitzendt.
Het is voor $8.000.000 van China gekocht en door de Revolutionaire Garde op Mount Derak geïnstalleerd. De stralingsintensiteit van de apparatuur is zo hoog dat een gebied tot 400 km buiten de grenzen van de provincie Fars wordt bestreken”. De Organisatie voor Medische Wetenschappen in de provincie Fars stelt dat de uitgezonden signalen binnen de komende twee jaren zullen leiden tot 24.000 gevallen van kanker.
Het storen van satelliet signalen om de ontvangst van nieuws en andere satelliet kanalen te verhinderen, begon in 2001 en bereikte zijn piek in 2009, na brede protesten tegen de resultaten van de presidentsverkiezingen. Het systeem wordt nog steeds gebruikt. Sinds het begin zijn verschillende rapporten verschenen over hoe de storingsgolven de gezondheid van mensen in gevaar brengen.
In dit verband heeft Reza Malekzadeh, de vicepresident voor onderzoek van het Ministerie van Gezondheidszorg, op 22 December 2016 gezegd dat “recente studies aantonen dat storingsgolven neveneffecten hebben en het risico op kanker kunnen vergroten”.
Na de storm van Mei 1993 in Teheran, heeft de Meteorologische Organisatie van Iran in een rapport aan het parlement gesteld dat zij niet
in staat zijn geweest de storm te voorspellen vanwege de aanwezige storingssignalen.