April 2017- Volgens regeringsofficials zijn in 2016 in Iran honderden baby’s geboren met een drugsverslaving.
Op 9 April zei een staatsfunctionaris, aangehaald in de staatskrant Quanoon: “In [de eerste 9 maanden van] 2016 zijn 384 kinderen geboren met verschijnselen van drugsverslaving”.
Dit zou kunnen betekenen dat de baby’s mentaal of psychisch zijn aangetast door alcohol gebruik of rookgewoontes van de moeders, of dat de baby’s lijden aan ontwenningsverschijnselen van narcotica.
Dit is een huiveringwekkende statistiek, maar het is slechts deel van een groter probleem. Iran heeft een enorm drugsprobleem, met name in de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen.
Waarom gaan mensen aan de drugs?

Wanneer mensen constant een inhumane behandeling ondergaan, zoals vrouwen onder het vrouwenhatende regiem van de mullahs, kunnen ze drugs (waaronder alcohol en tabak) gaan nemen als een soort vlucht. Omdat vele drugs in Iran goedkoper zijn dan voedsel, is drugsgebruik niet alleen een vlucht uit de misstanden veroorzaakt door het regime, maar ook een vlucht uit hun honger.
De NCRI schreef: “Omdat vrouwen niet emotioneel en economisch ondersteund worden, zijn stress en onveiligheid onder vrouwen gegroeid, en deze factoren leiden vrouwen naar riskant gedrag, zoals verslaving.
De staatsmedia gaan niet in op de redenen waarom de mensen aan de drugs gaan; zij brengen de kwestie als een moreel falen dat zich heeft uitgebreid van jongemannen en daklozen naar vrouwen en kinderen.
Het artikel in Qanoon stelde: “Tegenwoordig hebben verslaafde vrouwen en mannen niet alleen zichzelf verslaafd gemaakt, maar zij krijgen ook verslaafde kinderen die dragers zijn van vele ziektes, waaronder HIV….hebben wij wetten om deze kinderen te beschermen?”. Terwijl, inderdaad, intraveneuze drugsgebruikers meer kans hebben op met HIV besmette kinderen, is het tijd het Iraanse regime te vragen wat het met het probleem gaat doen:
• Het bieden van gezondheidszorg aan moeders in verwachting?
• Het opzetten van afkickcentra voor kinderen?
• Het voorzien in adequate seksuele voorlichting aan risicovrouwen om zwangerschap te voorkomen?
Het antwoord is niets van dit alles. Het Iraanse Regime beperkt zich tot het dehumaniseren van vrouwen (en mannen) totdat zij zich aan drugs overgeven om ze vervolgens te bestraffen. In tegenstelling tot geciviliseerde landen, staat op drugsgebruik in Iran de doodstraf.
Etemad, een andere staatskrant, heeft in Juni 2016 het probleem van drugsverslaafde kinderen bediscussieerd. De krant stelde: “Zoals onopgeloste problemen met verslaafde kinderen aantonen, heeft het Regime geen behandelingscentrum voor de verslavingsproblemen van deze kinderen”.
Statistieken over drugsgebruik door kinderen in Iran:
• 41% van de straatkinderen zitten in de drugshandel (Universiteit voor Welzijn en Rehabilitatie Wetenschappen, 2001)
• 15% van de straatkinderen is drugsverslaafd; 9% is HIV positief (Centrum voor HIV Onderzoek van het Ministerie voor Gezondheidszorg, 2011)
• 17.3% van de straatkinderen heeft tenminste 1 keer alcohol gedronken; 7% doet dit dagelijks (Welzijnsorganisatie, 2012)
• 23% van de straatkinderen heeft tenminste 1 keer drugs genomen; 56% van de kinderen gebruiken drugs vóór hun 14de jaar (Welzijnsorganisatie, 2012).