De pandemie heeft vele sectoren en activiteiten over de hele wereld getroffen, en we weten nog steeds niet hoe lang ze bij ons zal blijven. Een gebied dat nauwelijks wordt opgemerkt, maar toch het zwaarst wordt getroffen, is de mensenrechten, schrijft Mohsen Behzad Karimi.
Afgelopen november heeft het Iraanse regime een van de meest wijdverbreide opstanden van de afgelopen decennia meegemaakt. Het werd al snel een van de bloedigste opstanden in de recente Iraanse geschiedenis.

De islamitische ‘burgerwachten’ en milities, samen met de Islamitische Revolutionaire Garde en andere parallelle inlichtingendiensten, en de brute politie- en onderdrukkingstroepen die door het regime van de ayatollahs zijn opgericht om de voortzetting van het vier decennia durende ijzeren vuistbewind te garanderen, hebben in de vroege uren van de opstand een gecoördineerd, wijdverbreid en genadeloos optreden tegen vreedzame betogers gelanceerd.
Het heeft de veiligheidstroepen echter enkele dagen gekost om de controle te herwinnen en de demonstranten het zwijgen op te leggen.

Het heeft geleid tot een enorm aantal slachtoffers, buitengerechtelijke executies en willekeurige arrestaties. Veel van de slachtoffers zijn nog steeds vermist en de omvang van de misdaden en overtredingen is nog steeds onbekend.

De demonstratie, die begon als gevolg van de sterke stijging van de brandstofprijzen, veranderde snel in een landelijke opstand. Het werd een grote bedreiging voor een van de meest beruchte dictatoriale regimes van de 21e eeuw.
Destijds ging het beeldmateriaal en het nieuws snel in het viraal door het niveau van de agressie en het gruwelijke hardhandig optreden. Het trok internationale aandacht op een ongekende schaal als nooit tevoren.
Enkele dagen na de opstand werd alles opeens stil door de zware militaire aanwezigheid op straat in de grote steden en dorpen, het gebruik van zware mitrailleurs en groepsarrestaties. Dit werd nog verergerd door het enorme aantal slachtoffers dat met levende munitie werd doodgeschoten, onder wie schoolkinderen.
Door het aantal slachtoffers in het centrum van een klein district in de provincie Teheran, Qods City genaamd, mocht het plaatselijke lijkenhuis van de lijkschouwer door de autoriteiten slechts tien lichamen per dag vrijgeven voor een begrafenis.
De families van de slachtoffers stonden onder druk om privé-ceremonies te houden om te voorkomen dat de opstand verder zou worden aangewakkerd als gevolg van de toegenomen publieke woede in de reacties op het hoge aantal slachtoffers.
Veel van de slachtoffers staan nog steeds niet in officiële rapporten, zelfs niet door internationale instanties, vanwege het gebrek aan toegang en de systematische vernietiging en vernietiging van het bewijsmateriaal door het islamitische regime. Velen worden nog steeds vermist en het lot van de gearresteerden blijft onbekend.
In die tijd nam de internationale aandacht als nooit tevoren toe; zelfs bij een zeldzame gebeurtenis in het Europees Parlement werd de kwestie een hot topic waar veel van de regime-apothekers zich niet aan konden onttrekken.
Maar helaas, kort daarna, niet alleen de opstand zelf, maar ook het lot van de gearresteerden en de gerechtigheid voor degenen die zijn omgekomen, vergeten door de media en de internationale gemeenschap.
Deze keer is nalatigheid echter niet alleen te wijten aan de politieke belangen die veel westerse politici, regeringen en zelfs internationale instanties en mensenrechtenorganisaties er gewoonlijk toe brengen de misdaden en schendingen van het islamitische regime in Iran te negeren, maar ook aan COVID-19. De pandemie is dus ook de schuld.
De pandemie heeft niet alleen de misdaden van de islamitische republiek in Iran tijdens de opstand verhuld, maar heeft het regime ook geholpen bij het uitvoeren van executies en het uitdelen van doodvonnissen en langdurige gevangenisstraffen in zijn beruchte vijf minuten durende rechtszittingen aan degenen die tijdens de opstand zijn gearresteerd, zonder zich zelfs maar zorgen te maken over ondoeltreffende veroordelingen.
Genegeerd door de internationale gemeenschap en gesteund door gelijkgezinde bandieten, de schendingen die plaatsvonden op een carte blanche van COVID-19 en in afwezigheid van de luide opportunistische en vooringenomen verdedigers van de mensenrechten.
Het islamitische regime in Iran slaagde er niet alleen in de gruwelijke misdaden die het beging, zoals het verdrinken van dissidenten in dammen die tijdens de opstand werden gearresteerd en het martelen van anderen, te verdoezelen, maar greep ook de kans die de pandemie met zich meebracht om schandelijker dan ooit op te treden. Het voerde een psychologische oorlog tegen het Iraanse volk door angst en terreur te zaaien.
De recente executie van de Iraanse worstelaar Navid Afkari maakte deel uit van dezelfde terreurcampagne.
Het alarmerende aantal arrestaties en gedwongen verdwijningen wijst erop dat deze praktijk door het regime zowel in het openbaar als in het geheim zal worden voortgezet, vooral gezien de kans die door de pandemie is ontstaan.
Met uitzondering van een paar publiekelijk aangekondigde vonnissen, weten we niet zeker hoeveel andere vonnissen zijn uitgevoerd of vergelijkbare vonnissen hebben gekregen, of hoeveel van degenen die in november zijn gearresteerd, onrechtmatig zijn vervolgd en langdurig, op middellange termijn of zelfs ter dood zijn veroordeeld.
De “justitiële” executiemachine van het islamitische regime heeft een lange geschiedenis van het verzinnen van misdaden om het buitengerechtelijk doden ervan volgens de islamitische wet rechtmatig te maken. Op deze manier is het voor bepaalde naïeve leden van de internationale gemeenschap te rechtvaardigen.
De aanpak van de internationale gemeenschap van de schendingen door het islamitische regime in Iran is nooit proportioneel geweest. Het regime heeft nooit gevreesd voor veroordelingen op het gebied van de mensenrechten, aangezien dit zijn belangen minder heeft geschaad dan andere sancties.
Afgezien van de straffeloosheid die het islamitische regime ten goede komt, in plaats van een adequate bestraffing van de voortdurende schendingen van de mensenrechten, heeft de pandemie het islamitische regime in Iran en andere soortgelijke dictatoriale regimes in de hele wereld onvrijwillig geholpen om zijn misdaden te verdoezelen en zelfs het hardhandig optreden tegen zijn politieke gevangenen en gewone burgers te bespoedigen.
De wereldwijde pandemie gaf ons de kans om de mazen in de wet te ervaren en te observeren die de meest kwetsbare klassen in onze samenlevingen in deze tijd treffen.
Politieke gevangenen zijn een van deze kwetsbare klassen. Door deze duistere en vreselijke tijden mee te maken, moeten de internationale organen die belast zijn met de naleving en handhaving van de mensenrechten in het algemeen meer betrokkenheid tonen en een mechanisme invoeren om in tijden van crisis zorgvuldiger op misbruik te letten.
De internationale instanties moeten worden gewezen op de kwetsbaarheid van het rapportagesysteem in dergelijke tijden, op de manier waarop het probleem kan worden aangepakt om te voorkomen dat brutale regimes in de toekomst kansen krijgen en op de manier waarop kan worden voorkomen dat ze de wereldwijde chaos gebruiken als dekmantel voor hun wreedheden.
Het is nooit te laat om de daders ter verantwoording te roepen en het is van essentieel belang dat crises geen gelegenheid worden voor onbevreesd misbruik en schendingen.
Schendingen van de mensenrechten of andere normen en waarden van onze mondiale samenleving kunnen in tijden van crisis niet als nevenschade worden gebruikt.