De Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Jean Asselborn, heeft een brief geschreven aan de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken, Muhammad Javad Zarif, waarin hij de recente escalatie in de vervolging van de Baha’is, de grootste niet-moslim religieuze minderheid in Iran, veroordeeld. De brief maakt deel uit van een nieuw ondersteuningsoffensief voor de Baha’is in Iran door leden van het Europees Parlement en meerdere parlementariërs en vooraanstaande personen in Duitsland, Noorwegen, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Ierland.

Sinds het begin van 2020 en ondanks de voortgaande gezondheidscrisis, hebben de Iraanse autoriteiten de religieus gemotiveerde vervolging van de Baha’is opgevoerd, zich richtend op meer dan 100 personen in de provincies Bushehr, Fars, Isfahan, Kerman, South Khorasan, Teheran en Yazd. Bovendien blijven een aantal Baha’is gewoon gevangen zitten, ondanks internationale oproepen om gewetensbezwaarden vanwege de wereldpandemie vrij te laten.

Op het niveau van de EU heeft de voorzitter van de Delegatie van het Europees Parlement voor de Relaties met Iran, Cornelia Ernst, een ondersteunende verklaring uitgegeven, waarin het volgende staat te lezen: “Intimidatie en repressie van religieuze minderheden, in het bijzonder van de Baha’i gemeenschap, moet stoppen.”
De Vice President van het Europees parlement, Heidi Hautala, heeft samen met andere parlementsleden een verklaring getekend, waarin de Iraanse autoriteiten worden opgeroepen “te stoppen met ongefundeerde beschuldigingen tegen Baha’is, alle aanklachten in te trekken en hen in alle vrijheid hun geloof te laten praktiseren.”
De Nederlandse regering heeft de situatie van de Baha’i gemeenschap in Iran voor september op de agenda geplaatst van de Commissie van Buitenlandse Zaken.
In Ierland hebben meer dan 70 politici en gezondheidszorg experts een overeenkomstige verklaring getekend, waarin o.a. het volgende staat: “ Terwijl wij hier in Ierland langzaam uit de lockdown komen, sluiten de Iraanse autoriteiten tientallen Baha’is op. Wij verzoeken de Iraanse regering een eind te maken aan de door de staat gesteunde dehumanisering en vervolging van hun Baha’i burgers en de Baha’is hun elementaire mensenrechten te laten uitoefenen”.
Parlementariërs in Groot Brittannië en in Noorwegen hebben ook opgeroepen een eind te maken aan de vervolging van de Baha’is in Iran.
Rachel Bayani, Representant van de Baha’i Internationale Gemeenschap bij de EU in Brussel stelde: “Deze duidelijke uitingen van steun door Europese hoge officials tonen aan dat, ofschoon de Iraanse regering telkens weer en in allerlei steden geprobeerd heeft de Baha’i gemeenschap als levensvatbare entiteit te vernietigen, dit discriminerende beleid en deze acties niet onopgemerkt zijn gebleven en wereldwijd veroordeeld worden.”
De organisatie heeft copieën van vier brieven aan het Ministerie van Gezondheid beoordeeld, ondertekend door officials van de Iraanse Gevangenis Organisatie die onder supervisie valt van de rechterlijke macht, waarin alarm wordt geslagen over het ernstige gebrek aan beschermingsmateriaal en desinfecterende en essentiële medische middelen. Het Ministerie van Gezondheid heeft nooit geantwoord en de Iraanse gevangenissen blijven ernstig in gebreke bij ziekte uitbraken.
Deze officiële brieven tonen overduidelijk het regeringsfiasco aan om gevangenen te beschermen. Urgente aanvragen van middelen zijn maandenlang genegeerd.