Op Woensdag 26 April berichtte ‘Reporters zonder Grenzen’ dat Iran een van de vijf grootste gevangenissen ter wereld blijft voor media activisten en dat Khamenei nog steeds op de lijst van grootste vijanden van de persvrijheid staat.
Het rapport stelt dat het Iraanse regime tientallen journalisten en web bloggers gevangen heeft gezet op beschuldiging van “handelen tegen de nationale veiligheid” en zelfs “morele corruptie.”
Vanwege verschrikkelijke condities in de gevangenissen en het ontzeggen van medische behandeling, moeten vele gewetensbezwaarden en wel in hongerstaking gaan om hun basisrechten op te eisen. Hiervoor hebben tenminste 10 journalisten hun leven geriskeerd in het afgelopen jaar.

Volgens Reporters zonder Grenzen was mediavrijheid een van de hoofdeisen van de revolutie die de Shah tot aftreden dwong en Ayatollah Khomeiny in1979 aan de macht bracht, maar deze belofte is nooit nagekomen. De media staan grotendeels onder strenge controle van het Islamitische regime en er is geen sprake geweest van een verminderde vervolging van onafhankelijke journalisten, burgerjournalisten en media verkooppunten.
Media personeel wordt nog steeds en constant aan intimidatie, willekeurige arrestatie en lange gevangenisstraffen blootgesteld, opgelegd door revolutionaire gerechtshoven als uitkomst van oneerlijke processen. Ondanks een verbetering in de internationale relaties, blijft Iran een van de vijf grootste gevangenissen ter wereld betreffende mensen werkzaam in de media.