In de zomer van 1988 werden dertigduizend politieke gevangenen in Iran door de ‘Fatwa’ van Khomeinie afgeslacht.
Massamoord in 1988 was meest brutale schending van mensenrechten.