5 januari 2018 – Het legitieme recht van het volk op omverwerping van het religieus fascisme en op het tot stand brengen van democratie moet erkend worden.
Het Iraanse Verzet verzoekt de vergadering van vandaag van de VN Veiligheidsraad zich op te stellen achter het legitieme en natuurlijke recht van het Iraanse volk het religieus fascisme dat in Iran de macht heeft omver te werpen en de vrijheid te verwerven waarvoor zij in opstand zijn gekomen. Ook verzoekt het Iraanse Verzet de VN Veiligheidsraad het regime van de mullahs ten zeerste te veroordelen en verantwoordelijk te stellen voor het doden van onweerbare en ongewapende demonstranten: maatregelen van het regime die een duidelijke indicatie zijn van een misdaad tegen de menselijkheid. Hen hiermee te confronteren is de verantwoordelijkheid van de VN Veiligheidsraad.

Volgens betrouwbare rapporten in handen van het Iraanse Verzet zijn sinds het begin van de opstand 8 dagen geleden, tenminste 50 demonstranten geslachtofferd door direct vuur van de Revolutionaire Gardes en zijn meer dan 3000 mensen gearresteerd.
Onder de martelaars bevinden zich kinderen en teenagers van 12 of 13 jaar oud. Het echte aantal martelaars en gearresteerden ligt veel hoger: een realiteit die het Iraanse regime verborgen probeert te houden.
Het religieuze regime heeft sociale netwerken in Iran sinds de eerste dag van de opstand geblokt en het internet afgesneden of ernstig belemmerd. De commandant van de IRGC, generaal-majoor Jaafary, de Minister van Communicatie, Azari Jahromi, en vele andere officials van het religieuze regime hebben officieel toegegeven internet communicatie te hebben afgesneden en aangekondigd dat dit zal voortduren tot de onrust voorbij is.
De vergadering van vandaag van de VN Veiligheidsraad over de opstand in Iran toejuichend , benadrukt het Iraanse Verzet de noodzaak tot het overgaan tot de volgende acties door de VN Veiligheidsraad:
1. Het erkennen van het legitieme recht van het volk van Iran het heersende religieus fascisme omver te werpen en te komen tot vrijheid en soevereiniteit van het volk.
2. Het ten sterkste veroordelen en verantwoordelijk houden van het Iraanse regime voor de massamoord en massale arrestaties van weerloze en ongewapende demonstranten.
3. Het uitvaardigen van sancties tegen het regime voor de systematische schendingen van mensenrechten, waaronder de massamoord van 1988 en het doden van mensen in de huidige opstand.
4. Het veroordelen van de afsluiting van het internet en de sociale netwerken en het waarborgen van vrije publiekelijke toegang tot het internet.
5. Het tot stand brengen van bindende besluiten ten behoeve van de vrijlating van duizenden gearresteerde demonstranten en voor het instellen van een monitoring systeem; en het waarschuwen van het Iraanse regime dat verdere serieuze acties zullen worden ondernomen mocht de huidige situatie niet positief veranderen.