22,feb, 2012 – De verhuizing van 400 bewoners van kamp Ashraf is op18 februari begonnen.Ze zijn na urenlang intimidatie en vernedering aangekomen in het doorgangskamp Camp Liberty bij Baghdad. Aan geen enkele voorwaarde die de bewoners van kamp Ashraf voor hun overplaatsing hadden gesteld, is voldaan. De Iraanse ballingen worden er in een soort detentiecentrum vastgehouden  Ze hebben er geen bewegingsvrijheid, geen recht op vrije toegang tot hun advocaten of familieleden of tot de noodzakelijke medische zorg Groot onrecht wordt deze dappere mensenrechten activisten en slachtoffers van de Iraanse diktatuur aangedaan.

Martin Kobler, de vertegenwoordiger van de VN in Irak lijkt de rollen te hebben omgedraaid: in plaats van de verdediging van de rechten van de vluchtelingen, worden de voorwaarden van Al Maleki, de Iraakse leider met ondersteuning van het Iraanse regime verdedigd. Een evacuatie van vluchtelingen tegen hun wil in, is tegen de internationale humanitaire wetten.
De meer dan 3.000 Iraanse bannelingen in kamp Ashraf, onder wie 1.000 vrouwen, zijn politieke vluchtelingen die door de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) erkend zijn als asielzoekers.
Wereldwijd hebben mensenrechtenactivisten, parlementariërs en politici sterk geprotesteerd tegen de intimidaties bij het overplaatsen van de inwoners van Ashraf,dat  ze recht hebben op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp volgens het internationaal recht.