Donderdag 4 december 2014
Gedurende de afgelopen negen dagen zijn ten minste 43 gevangenen in Iran opgehangen, onder wie twee vrouwen en een minderjarige.
De stijging van het aantal executies komt door twee factoren die beide de oorzaak kunnen zijn van de woede-uitbarstingen tegen het regime, onderhuids altijd aanwezig in de Iraanse maatschappij. Ten eerste, het regime heeft gefaald in zijn onderhandelingen om een allesomvattende nucleaire deal met de wereldgemeenschap te bereiken.
Ten tweede, het Iraanse regime heeft wegens de economische omstandigheden de prijs van brood, het belangrijkste voedingsmiddel van de Iraanse bevolking, met maar liefst 30% verhoogd.
De meerderheid van deze 43 executies is tussen 24 november en 2 december in het geheim uitgevoerd zonder publieke kennisgeving door de autoriteiten.
Op 2 december werden 11 gevangenen geëxecuteerd in de Ghezel Hesar gevangenis in de stad Karaj. Onder de geëxecuteerden waren een vrouw en haar man, evenals een Afghaanse burger. Dit was de vijfde reeks van massa-executies in de afgelopen weken in deze gevangenis.
Een grote groep gevangenen uit afdeling twee van deze gevangenis begon op 1 december een hongerstaking uit protest tegen de massa-executies en om verdere executie van celgenoten te voorkomen. De gevangenischef bedreigde hen na deze protestactie door te zeggen dat hij 200 mensen zou executeren bij voortzetting van hun protest.

Op dezelfde dag, 2 december, werden vier andere gevangenen waaronder één vrouw in de stad Orunieh en drie gevangenen in de stad Bandar Abbas geëxecuteerd.
Op 27 november werden drie gevangenen in de steden Mashhad en Jaghtay in het openbaar opgehangen. De opgehangen gevangene in Jaghtay – in de provincie Khorasan – was een 20-jarige jongeman. Hij werd opgehangen ondanks het verlenen van clementie door de familie van het vermoorde slachtoffer.
Op 28 november werden twee gevangenen in de steden Ardabil en Qom geëxecuteerd.

Op woensdag 26 november werden vijf gevangenen samen geëxecuteerd in de beruchte gevangenis Gohardasht in de stad Karaj.
Verder werden op dezelfde dag twee andere gevangenen, waaronder een 23-jarige in de Qazvin gevangenis, en een gevangene in de Sari gevangenis geëxecuteerd.
Op 25 november werd een groep van tien gevangenen in de Ghezel Hesar gevangenis in de stad Karaj opgehangen.

Op dezelfde dag werd Rahim Nourallah-Zadeh, een jonge gevangene die op het moment van zijn arrestatie slechts 14 jaar oud was, in de Tabriz gevangenis geëxecuteerd.
Ten minste vier andere jeugdige delinquenten zijn in de afgelopen maanden in deze gevangenis geëxecuteerd. Fardin Jafarian, Ahad Akbari, Behnam Hakim Khani en
Mohsen Moghadam waren allemaal jonger dan 18 jaar op het moment van hun arrestaties.
Op 24 november werd een gevangene geëxecuteerd in de centrale gevangenis van de stad Kashan.
Naast al deze misdaden werden vier personen in de derde week van november, in de stad Cheram in de provincie Kohgilouye en Boyerahmad, door de staatsveiligheidstroepen gegeseld.

Passiviteit en stilte binnen de internationale gemeenschap ten opzichte van onmenselijke bestraffingen en willekeurige massa-executies in Iran,
heeft de regerende religieuze dictatuur in Iran aangemoedigd om door te gaan met de schendingen van de mensenrechten.

Het dossier van de schendingen van de mensenrechten van dit regime moet door de wereld gemeenschap hard beoordeeld worden en voor verdere maatregelen naar
de Veiligheidsraad van de VN verwezen worden. De leiders van dit regime moeten worden berecht.
Secretariaat van de Nationale Raad van Verzet van Iran
3 December 2014