Op woensdag ochtend 27 september jl. is ‘Mohsen Amir Aslani Zandjani’, 37 jaar oud, in de gevangenis van Karadj, Rejaie Shhahr geëxecuteerd. Hij laat een vrouw en kind van 2 jaar achter. Hem is “verspreiden van corruptie in de wereld en verandering in religie” ten laste gelegd. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan “een andere interpretatie van de Koran en het beledigen van de profeet Yunos-Nabi”. In een interview met Radio ‘DW.de’ vertelt een van zijn vrienden dat Mohsen psycholoog was en religieus. Hij gebruikte interpretaties van de Koran in zijn adviezen aan zijn cliënten. Dat bleek effectief te zijn en leverde hem populariteit op onder zijn cliënten.

Daarnaast gaf Mohsen thuis lezingen over de nieuwe interpretaties van de Koran. Hij publiceerde ook zijn lezingen in de vorm van een boek en/of e-reader voor de geïnteresseerden. Door de jaren heen hebben vele jongeren de bijeenkomstenbij hem thuis bezocht. Zijn executie was al eerder tot twee keer toe uitgesteld.
Maar met instemming van de voorzitter van de rechterlijke macht werd dit barbaarse vonnis uiteindelijk uitgevoerd.