Woensdag, 20 Mei 2015 – Het vrouwen comité van de NCRI roept op tot onmiddellijke vrijlating van Narges Mohammadi. De mensenrechten activiste Narges Mohammadi is sinds Maandag 18 Mei in hongerstaking uit protest tegen het weigeren van toegang  tot medische zorg en medicijnen die zij nodig heeft. Volgens haar  behandelend arts heeft het onthouden van de medicijnen die zij dagelijks moet innemen,  haar gezondheidstoestand verslechterd. Gisteren hebben medegevangenen haar tot 6 keer toe naar de kliniek van de Evin gevangenis gebracht vanwege hartritme stoornissen, maar de vazallen van het regiem blijven weigeren haar de noodzakelijke medicijnen te verstrekken.
Narges Mohammadi is op 5 Mei thuis door agenten van de staatsveiligheid op illegale wijze en zonder gerechtelijk bevel gearresteerd en naar  de Evin gevangenis gebracht. Bij aankomst aldaar hebben de vazallen van het regiem haar medicijnen afgenomen.

Haar folteraars blijven haar sinds  de arrestatie, om meer druk uit te oefenen, al 14 dagen de noodzakelijke medicijnen weigeren, ondanks de ernst van haar gezondheidssituatie en de frequente bezoeken aan de kliniek. Twee leidinggevenden van de Evin gevangenis, Nasiripour and Hamidi, hebben haar met een zware straf gedreigd vanwege de haar ondersteunende voortdurende protesten.

Zij is moeder van twee kinderen en is al eerder in Juni 2010 gearresteerd en tot 6 jaar gevangenisstraf  veroordeeld, op beschuldiging van  “samenscholing en samenspanning tegen de nationale veiligheid en propaganda tegen het systeem”. Maar als gevolg van martelingen en slechte gevangeniscondities  leed zij tijdens ondervragingen aan  zenuw- en spierverlammingen, waardoor zij vanwege haar ernstig verzwakte conditie onder hoge borgtocht is  vrijgelaten omdat zij “niet in staat was haar straf te ondergaan”.
Mevrouw Mohammadi is o.a. actief geweest op de volgende onderwerpen: eerbetuigingen aan families van politieke gevangenen, deelname en toespraak op een herdenkingsceremonie van Sattar Beheshti, een blogger- activist die een marteldood is gestorven, protest tegen aanvallen met chemische zuren op meisjes, afschaffing van de doodstraf, verdediging van gevangenen uit etnische en religieuze minderheden.
Al deze activiteiten hebben de  toorn opgewekt van het religieus fascisme dat Iran regeert en het regiem wil de druk op haar vergroten door  haar dossier nog forser aan te zetten.
Het Vrouwen Comité van de NCRI heeft een oproep gedaan aan het Iraanse publiek, in het bijzonder aan vrouwen en jongeren, om ondersteuning en solidariteit te tonen aan Ms. Narges Mohammadi. Ook heeft het Comité internationale mensen- en vrouwenrechten organisaties opgeroepen effectieve  maatregelen te nemen ter bevrijding van haar en andere vrouwelijke politieke gevangenen.