Mensenrechtenactivisten en politici roepen op tot vrijlating van de predikant, die uitsluitend is aangehouden wegens het uitoefenen van zijn recht op godsdienstvrijheid.

De Iraanse dominee Youcef Nadarkhani (op de foto met zijn zoontjes) zit in de noord Iraanse stad Rasht al langer dan 1.000 dagen in de gevangenis omdat hij tot het christendom is bekeerd en predikant is van een kleine protestantse gemeenschap. De doodstraf die hem is opgelegd is nog niet geannuleerd.

Wereldwijd hebben mensenrechtenactivisten en politici ,waaronder ook het US State Department , opnieuw de vrijlating van Nadarkhani geëist.

In april hebben de Duitse Bondskanselarij en het ministerie van Buitenlandse Zaken Teheran  via de Iraanse ambassadeur in Berlijn “dringend verzocht”  om af te zien van het voltrekken van het doodvonnis.

CDU secretaris-generaal Hermann Grohe heeft herhaaldelijk campagne gevoerd voor de vrijlating van Nadarkhani. De beschuldigingen “afvalligheid van het islamitische geloof” en “het verspreiden van niet-islamitische leer” zijn geen rechtvaardiging voor strafmaatregelen – laat staan de doodstraf.

Ook de gevolmachtigde voor de mensenrechten van de Bondsregering, Markus Loening, heeft Iran opgeroepen Nadarkhanis vrij te laten en herhaaldelijk herinnerd aan de internationale verplichting tot respecteren van het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.