3 mei 2018 – Ondanks de onderdrukkingsmaatregelen en de misleiding tactieken van het Iraanse Regime, en ondanks dat het Regime de arbeiders geen vergunning had gegeven voor hun (protest)bijeenkomsten, maakten de arbeiders,de zwoegers en de berooiden van de Internationale Dag van de Arbeid 1 mei, een dag van demonstraties tegen de Regering in verschillende steden om te protesteren tegen hun rampzalige werk- en leefsituatie.
Hier volgt een overzicht van protestbijeenkomsten en demonstraties van arbeiders en hardwerkende,uitgebuite mensen op de Internationale Dag van de Arbeid:

1.Niettegenstaande de nadrukkelijke aanwezigheid van een goed voorbereide onderdrukkende macht, stroomden duizenden arbeiders, mensen uit het onderwijs, gepensioneerden en anderszins aangeslagen mensen toe om gezamenlijk richting Parlementsgebouw in Teheran te marcheren en daar te protesteren tegen hun onverdraaglijke levensomstandigheden.
Slogans van de menigte waren : “Opgepakte arbeiders vrij ! Politieke gevangenen vrij !
Opgesloten leerkrachten vrij ! Brood, Onderdak en Vrijheid : ons onbetwiste Recht !
Astronomische salarissen bij de overheid en ellende aan de andere kant…
Sociale Zekerheid is ons absolute recht ! ; Arbeider, leraar, student : verenigd zijn wij !, verenigd !; De armoedegrens ligt op 5 miljoen tomans, ons salaris is 1 miljoen ! We geven niet op tot we de rechten die ons toekomen daadwerkelijk gekregen hebben!”
De arbeiders en alle mensen die hen steunden kwamen in botsing met de huurlingen van Basijis en straften hen af.2. Honderden arbeiders trokken door de straten van Kargar en Hafez en verzamelden zich voor de vestiging van de onderdrukkende organisatie “Huis der Arbeiders” op de Abu Reyhan Laan.
Zij waren het in het geheel niet eens met de weigering van een demonstratievergunning.
De menigte zong in koor: “Dood aan de onderdrukker, leve de arbeider! ”
Vervolgens trokken ze verder de Jomhouri straat in.
3. Een groep werknemers van de Vakbond van de Busmaatschappij kwam bijeen bij het busstation Azadi van Teheran. Zij droegen een bord mee waarop geschreven stond: “Internationale Dag van de Arbeid, dag van eenheid, solidariteit en het terug verwerven van ons recht “.
De werknemers scandeerden; “Lang leven de werkers, lang leve de eenheid; heil aan de vakbond; Arbeiders, Werkers,Verenigd, Verenigd; de onafhankelijke organisatie is ons absolute recht”.
4.In Yazd bewoog een eindeloze stoet werkers zich naar de Modarres boulevard en het Namaz plein.
Zij scandeerden: Arbeiders zijn alert, zij haten uitbuiting! ; Wat minder verduistering en ons probleem is opgelost ; arbeiders, arbeiders, verenigt u, verenigt u!”
5. In Baneh waren de ongeschoolden,de winkeliers en marktkooplui al 17 dagen in staking.
Studenten van de Payame Noor Universiteit, betuigden steun aan de marktmensen en winkeliers door voor de universiteit samen te komen en daar een gedekte tafel zónder voedsel neer te zetten.
De protesten in Baneh gingen die avond door middels een bijeenkomst buiten het Overheidsgebouw.
De troepen van de onderdrukkers hadden een groot aantal zwarte anti-oproer wagens aan laten rukken, vol ingehuurde krachten en veiligheidsagenten.Zij stonden in de hoofdstraten van de stad en rond de gouvernementsgebouwen.Dit allemaal om de mensen te intimideren.Drie bussen met IRGC agenten stonden ook bij de gebouwen.
Overal zag je huurlingen op motoren.
Er was geen toegang tot het internet meer.
6. In de stad Sanandaj in de wijk Naysar, vierde men de Dag van de Arbeid d.m.v. een bijeenkomst van arbeiders en hun families.Ze droegen borden waarop stond: “Nee tegen het vermoorden van grens sjouwers; Arbeiders zijn alert, ze haten discriminatie ; Brood, Onderdak, Vrijheid ; Gelijkheid voor man en vrouw”.
7.In Sanandaj bij het Industriegebied 1, kwamen honderden arbeiders bijeen. Zij marcheerden van Industriegebied 1 naar 3, waar zij met een andere groep van honderden arbeiders een viering hadden.
8. In Saqez werd een samenkomst ter viering van de Dag van de Arbeid op het Chami Vali Khan Plein gehouden.Hierbij werden ze aangevallen door repressieve krachten met hun lokale huurlingen. Dit leidde tot botsingen en een aantal van de aanwezigen werd gearresteerd.
9.In Marivan kwamen arbeiders bijeen op het Shrabang Plein en in het Industriegebied ter ere van de Internationale Dag van de Arbeid.
10.In Kamyaran verzamelden arbeiders zich op het centrale Plein van de stad op de Dag van de Arbeid.
11. In Naqadeh vierden arbeiders en activisten de Dag van de Arbeid her en der in de stad.
12. In Bandar Abbas werd er geprotesteerd bij de Gulf Star Olie Raffinaderij.
Regeringsambtenaren die de arbeiders zeker al twee maanden geen salarissen en toelagen hadden uitgekeerd, ontsloegen ook nog eens 30 van hen, in plaats van hun problemen op te lossen! En deze trend zet zich voort.
13. In Qazvin verzamelde een groep arbeiders zich voor het gemeentehuis.
14.In Isfahan kwamen gepensioneerde arbeiders van het Isfahaanse Staalconcern bij elkaar buiten het gebouw van het Pensioen Fonds.
Zij protesteerden tegen hun zeer treurige leefomstandigheden, terwijl het de regering blijkbaar niet lukt de problemen aan te pakken.
15.In Shoos hield een groep arbeiders van de Haft-Tapeh rietsuikerfabriek op 30 April een ceremonie voor de fabriek.
16.In Karaj verzamelden mensen die door de Ontwikkelingscorporatie van Alborz benadeeld waren, zich tegenover het “Huis van het Volk” in de stad. De anti-oproer Garde bespoot hen met traangas en pepperspray, waardoor een aantal mensen letsel opliep..
Tegelijkertijd hield een flink aantal ambtenaren van hetzelfde Instituut zich op tegenover het gebouw van de Landbouwcoöperatie uit protest tegen het niet uitbetalen van hun salaris over de laatste 8 maanden.
17.In Rasht gingen mensen die door het Caspisch Instituut “geplunderd” waren en ter plekke bijeen waren gekomen, over tot het gooien van afval en rotte eieren naar dat Instituut.
De meeste demonstranten waren vrouwen. Ze ramden de toegangsdeur met stenen en braken het glas, onder het zingen van “Jullie leugenachtige dieven, kom op met jullie geld!”
18. In Mashhad had een groep berooide mensen zich verzameld tegenover het gemeentehuis. Zij scandeerden:”Rouhani leugenaar! ; wáár is ons geld? ; Rouhani, Rouhani, schaam je!. ; Seif, Seif (Bankmanager) : weg met jou!”