Vrouwen hebben zware straffen gekregen voor het weigeren van de verplichte hoofddoek

Iraanse vrouwen zijn zware straffen opgelegd, zoals ontslag uit hun werk, het wassen van lichamen in het mortuarium en gedwongen schoonmaakwerk, omdat ze weigerden  te voldoen aan de opgelegde kledingvoorschriften.

Op 10 juli 2023 is een vrouw veroordeeld door Afdeling 1088 van de rechtbank in Teheran tot twee maanden gevangenisstraf voor het niet dragen van de verplichte hoofddoek in de openbare ruimte. Daarbovenop kreeg zij een tweejarig reisverbod opgelegd. De hechtenis is omgezet in verplichte tweewekelijkse sessies met een psycholoog gedurende een half jaar om te werken aan haar “anti-sociale persoonlijkheid” teneinde een certificaat van mentale gezondheid te verkrijgen.

Afdeling 104 van Rechtbank no 2 in Varamin veroordeelde een vrouw tot een maand lang lijken wassen in het mortuarium van Teheran als straf voor het rijden in haar auto zonder hoofddoek. Daarbovenop is zij veroordeeld tot een boete van 31 miljoen riais om een gevangenisstraf van twee maanden te ontlopen ( bron: de door staat gecontroleerde Hammihan Daily, 13 Juli, 2023).

Een ander geval is gemeld op 12 juli, waarbij een ziekenhuismedewerkster die zonder hoofddoek achter het stuur zat uit haar werk is gezet om verplicht schoonmaakwerk te gaan doen, teneinde gevangenisstraf te vermijden.

Op 18 juni 2023 heeft een rechtbank in Teheran een vrouw veroordeeld tot 270 uren schoonmaakwerk voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken omdat ze haar hoofd niet bedekt had in de openbare ruimte. Op 15 juli 2023 gaf nieuwsagentschap Reuters beelden vrij, waarop te zien is dat een vrouw in het Gisha district van Teheran om hulp roept na door een vrouwelijke veiligheidsagent overvallen te zijn en die haar met geweld wil arresteren en in een auto wil sleuren.

Regels voor ziekenhuizen, toeristische attracties en musea

Meerdere ministeries hebben instructies uitgevaardigd aan aan hen ondergeschikte instellingen om toegang te verbieden aan vrouwen zonder hoofddoek.

Op 30 juli 2023 heeft Parham Janfeshan, de Algemeen Directeur van het Provinciaal Departement van Culturele Erfenis, Toerisme en Handwerk in Teheran, instructies uitgevaardigd aan alle toeristische attracties om de regels na te leven zoals uitgevaardigd door het Hoofdkantoor van Hoofdbedekking en Kuisheid. Hij heeft zijn staf opgedragen “voortvarend op te treden tegen de misdaad van het afdoen van de hoofddoek.”

Bij een vorige instructie op 25 april 2023, heeft Janfeshan al zijn ondergeschikten opgedragen aan de hoofdbedekkingseisen te voldoen en hun werk uit te voeren met inachtneming van de regels voor het dragen van de hoofddoek.

Ook hebben alle musea de instructie gekregen vrouwen die hun haar niet bedekt hebben de toegang te weigeren. ( bron: door de staat gecontroleerde website Jamaran 4 augustus, 2023.)

Staatsmedia berichtten op 29 Juli 2023 dat Mohammad Taqi Najafzadeh, de Directeur/Manager van het gezondheidszorg netwerk in Lahijan, een brief heeft geschreven aan alle hoofden van ziekenhuizen in de stad met richtlijnen voor de medische dienstverlening met inachtneming van hoofdbedekkingseisen in publieke en private medische centra.

Najafzadeh heeft niet duidelijk gemaakt wat de medische centra moeten doen in noodgevallen.

Officiële statistieken over straffen voor het niet dragen van de verplichte hoofddoek

Op 14 juni 2023 maakte de woordvoerder van de Staatsveiligheidsdienst (SSF) bekend dat de politie sinds 15 april 2023 bijna 1 miljoen SMS berichten heeft verstuurd met waarschuwingen aan vrouwen die zonder hoofddoek waren betrapt in hun auto. De SSF verstuurde 133.174 SMS berichten met een verbod op autogebruik voor een bepaalde periode, heeft 2000 auto’s in beslag genomen en heeft meer dan 4000 recidivisten voor het gerecht gebracht in het hele land. De woordvoerder voegde hier nog aan toe dat 108.211 rapporten over de handhaving van de wetten op de gedwongen hoofddoek waren verzameld  bij de commissie van overtredingen in het zakelijke domein en dat 300 geïdentificeerde overtreders voor het gerecht zijn gebracht. De woordvoerder van de Iraanse gerechtelijke macht maakte een zorgwekkende trend bekend in de eerste vier maanden van het Persische jaar ( 21 maart  tot 22 juli). In deze periode zijn 2251 zaken aanhangig gemaakt tegen vrouwen die hun hoofddoek publiekelijk hadden afgedaan. Volgens Massoud Setayeshi is het in 825 van deze gevallen tot een veroordeling gekomen. (bron: het staatsgecontroleerde nieuwsagentschap Fars op 2 augustus 2023.) Setayeshi verklaarde de consequenties van dergelijke acties aan de hand van Artikel 638 van het Islamitische Wetboek van Strafrecht, n.l. dat degenen die hun hoofddoek in het openbaar afdoen, direct voor het gerecht worden gedaagd. Een eerste overtreding levert een boete van 15 miljoen Rials op, terwijl recidivisten naast de boete nog straffen opgelegd krijgen. Als de beschuldigde een bekende persoon of een beroemdheid is, kan deze nog meerdere straffen krijgen die publiekelijk via de media bekend worden gemaakt.  Volgens het officiële nieuwsagentschap IRNA d.d. 15 juli, heeft de Revolutionaire en Openbare Aanklager van Qazvin tegen 173 vrouwen vervolging ingesteld sinds het van kracht worden van de Hoofddoek en Kuisheid Wet. Tot dusver is de identiteit van 50 personen vastgesteld en aan de identiteit van de overigen wordt gewerkt, aldus het kantoor van de aanklager. Het religieuze regime maakt gebruik van gezichtsherkenning technologie om vrouwen te identificeren die de hoofddoekregels negeren. Elders heeft het Algemeen Departement van Justitie van de provincie Qazvin bekend gemaakt  dat 123 gevallen van mensen met hoofddoeken zijn opgepakt middels surveillance systemen en affiches in openbare ruimtes. Overige identificatie documenten, waaronder camerabeelden uit de hele stad of individuele bekentenissen, zijn in handen van de IRGC veiligheidsdienst. Na juiste identificatie zullen de resultaten bekend gemaakt worden en zullen rechtszaken gestart worden ter dagvaarding en vervolging, aldus het staatsgecontroleerde nieuwsagentschap ILNA op 2 augustus 2023.