Juli 2015 – Het Iraanse regime heeft, volgens de staatsmedia, in de steden Shiraz, Tabriz, Hamadan en Ilam minstens 900 personen gearresteerd en laten geselen.
De plaatsvervangende officier van Justitie in Shiraz, Ali Keshavarz, bevestigt dat in die stad 500 personen gearresteerd zijn omdat ze niet vastten. Tegen 480 van hen werd binnen 24 uur een veroordeling uitgesproken. In de meeste gevallen betekende Het Iraanse regime heeft, volgens de staatsmedia, in de steden Shiraz, Tabriz, Hamadan en Ilam minstens 900 personen gearresteerd en laten geselen. De plaatsvervangende officier van Justitie in Shiraz, Ali Keshavarz, bevestigt dat in die stad 500 personen gearresteerd zijn omdat ze niet vastten. Tegen 480 van hen werd binnen 24 uur een veroordeling uitgesproken dat een bestraffing met zweepslagen, die uitgevoerd werd door de handlangers van de “Implementation of Verdicts Unit”. Veel van deze bestraffingen, met name die van jongeren, werden in het openbaar uitgevoerd. Bovendien kregen tegen de 3000 personen “mondelinge of schriftelijke waarschuwingen” en werden ze onderworpen ondervragingen op straat of werden ze door vervolgd door de onderdrukkende Basij troepen.

Volgens dezelfde ambtenaar zijn alleen al in Shiraz “20 gouvernementele en niet-gouvernementele organen” en 248 patrouille teams bezig met deze onderdrukkende regeling onder het mom van “strijd tegen het niet-naleven van de vasten”.
Bovendien werden, volgens de bevelhebber van de veiligheidstroepen van Hamadan, Rassoul Moradi, 100 personen door de Basij troepen wegens het niet vasten gearresteerd. Zijn plaatsvervanger verklaart dat er zich in Hamadan 700 groepen uit de Basij of onderdrukkende krachten van het regime “hebben gevormd om de deugd te bevorderen en om te voorkomen dat men zich in het openbaar niet aan het vasten houdt”.
Op 22 juni werden in het Shahriar International Hotel van Tabriz tweeënnegentig jongens en meisjes gearresteerd op dezelfde beschuldiging.

In de eerste week van de Ramadan hebben veiligheidstroepen in Ilam 200 mensen gearresteerd en binnen een dag het barbaarse besluit genomen hen te laten geselen.Uit deze ongekende vorm van onderdrukking zogenaamd vanwege het niet-vasten blijkt de angst van het religieuze fascistische regime voor oproer onder de mensen van wie de meesten niet in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien. Ook speelt daarbij een rol dat allerlei interne en externe crises, zoals de impasse in de gesprekken over het nucleaire programma, het regime steeds meer in het nauw brengen.