Rondom 9.00 uur in de ochtend op 17 april, honderd oproerpolitie, samen met Revolutionaire Gardisten en ambtenaren van het Ministerie van Inlichtingen in burgerkleding, begonnen met een grondige inspectie van de cellen in sectie 350 in Evin Gevangenis, waar de politieke gevangenen worden vastgehouden.
Volgens familieleden, toen de gevangenen tegen deze onverwachte inspectie bezwaar maken en in hun cellen bleven om hun bezittingen te bewaken, heeft de politie op het protest met extreem geweld gereageerd. Ze hebben tv-toestellen, apparatuur en persoonlijke bezittingen vernield.

Tientallen gedetineerden werden geslagen en vervolgens naar de isoleercel gebracht in de Sectie 240, ongeacht hun verwondingen. Deze gevangenen waren de journalisten en bloggers zoals Mohammad Sadegh Kabovand, Hossein Ronaghi Malki, Mohammad Davari, Said Matinpour, Siamak Qaderi, Said Haeri and Yashar Darolshafa en Alireza Rajai, ook mensenrechtenadvocaten zoals Abdolfattah Soltani en Hotain Dolati, en Behnam Ebrahimzadeh, een activist van de arbeidersbeweging.

“Deze regering respecteert niets, noch het internationaal recht, noch haar eigen islamitische wetten”, zegt Reza Moini, het hoofd van het ‘Reporters Without Borders’ Iran-Afghanistan bureau.