In de ochtend van woensdag 10 mei heeft het Iraanse regime 4 gedetineerden opgehangen in de gevangenis van Gohardasht en 3 gedetineerden in de gevangenis van Qezelhessar, van wie twee 9 jaar lang gevangen hebben gezeten.
Tegelijkertijd demonstreerden de gezinnen en andere familieleden van de gedetineerden die in de gevangenis van Qezelhessar zijn geëxecuteerd, voor het detentiecentrum, waarbij ze hun grieven uitten over de onrechtvaardige behandeling van hun kinderen. De ordetroepen beantwoordden dit echter met geweld, met knuppels, traangas, geweerschoten en verfbolletjes gericht op de familieleden. Desondanks bleven de familieleden schreeuwen en stenen gooien naar de beambten, waarbij één demonstrant naar het ziekenhuis moest worden gebracht vanwege ernstige verwondingen die die tijdens de schermutseling had opgelopen.
Mensenrechtenactivisten hebben er bij de VN, de Europese Unie, en hun lidstaten eveneens op aangedrongen dat ze onmiddellijke en doeltreffende actie dienen te ondernemen om de levens van gevangenen te redden die executie tegemoetzien.