In reactie op de grote internationale campagne, en de wereldweide ondersteuning van duizenden instanties en organisaties van kamp Ashraf, organiseerde het barbaarse mullah regime van Iran een bespottelijk theater rondom Ashraf, om de bewoners met bedreigingen angst aan te jagen, en hun moraal te verzwakken. Ook bereidt Al Maleki zich voor op een nieuwe aanval op kamp Ashraf.
Op vrijdag 9 december 2011, reed een kolone van de provinciale Diyala troepen en commandanten van de 5e divisie van het Iraakse leger naar Ashraf, en verzamelde zich samen met de politie commandanten van het ministerie van Binnenlandse Zaken buiten de omheining van kamp Ashraf voor verkenning en planning voor een nieuwe aanval op Ashraf, en paste de operationele plannen aan de nieuw verkregen gegevens aan.
door 22 militaire voertuigen, begonnen met het fotograferen en het maken van videotapes van binnen en buiten Ashraf. Zij bereiden zich op bevel van Maliki, de Iraakse premier, voor op de aangekondigde aanval na de illegale deadline van 31 december 2011.

Op 8 april 2011 werd een aanval onder bevel van luitenant-generaal Gheidan, de commandant van de Iraakse grondtroepen gedaan. Hij staat in het dossier van de Spaanse rechtbank voor oorlogsmisdaden, voor misdaden en schendingen van mensenrechten en de internationale wetten.
Deze voorbereidingen voor de aanval komen op een moment dat Al Maleki al drie maanden de start van het werk van de UNHCR in Ashraf tegenhoudt, en de registratie en bevestiging van de vluchtelingenstatus van de Ashraf inwoners verhindert, om ze te hervestigen in derde landen. Afgelopen september vroeg Antonio Guterres, de Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen, Maliki ten minste zes maanden tijd voor dit werk.
Ook verzamelden enkele Iraakse en Iraanse huurlingen zich buiten de omheining van kamp Ashraf, en gooiden stenen naar de voorbijgangers en auto’s, met als doel de auto’s te beschadigen, en de inwoners te verwonden.
Deze aanval vond plaats met volledige steun van de Iraakse troepen, die officieel  verantwoordelijk zijn voor de bescherming van kamp Ashraf. Op de foto’s is duidelijk te zien dat de troepen en hun waterkanonnen zijn gericht op Ashraf, ipv. op de aanvallers.
De vluchtelingen van Ashraf werden overstelpt met dreigementen van uitzetting, arrestatie en moord.
De bevelhebbers van het leger van provincie Diyala, de commandant van de 5e divisie van het Iraakse leger met een aantal van zijn eenheden, en de provinicale politie van Diyala waren aanwezig in de scene, en stonden de aanvallers bij.
De marionetten van het iraanse mullah regime werden met 15.000 dinar per persoon beloond, mensen onder het mom van rapporteurs kregen veel meer.
De boodschap van dit circus is duidelijk een nieuwe aanval op Ashraf en een ander bloedbad.
Wij vragen de VN hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de inwonders van kamp Ashraf te dragen, en een nieuwe catastrofe te voorkomen, en dringen aan op de stationering van VN-troepen en een doorlopende controle van het UNAMI team in Ashraf.