03 Augustus 2017 – Amnesty International heeft een rapport uitgebracht over de toenemende mensenrechten schendingen in Iran ten tijde van het presidentschap van Hassan Rouhani.
De rechtelijke macht en het veiligheidsapparaat hebben sinds 2013 de onderdrukking van mensenrechten verdedigers in Iran verhevigd, aldus een rapport van Amnesty International dat op Woensdag 2 Augustus is gepubliceerd.
Amnesty schrijft: “De Iraanse autoriteiten hebben sinds Hassan Rouhani president werd, strenge en boosaardige maatregelen genomen tegen mensenrechten verdedigers, waarbij activisten die op durven komen voor mensenrechten worden gedemoniseerd en gevangen gezet”.
Volgens de mensenrechten organisatie is hierdoor de hoop op verbetering in de mensenrechten situatie in Iran na de verkiezing van Hassan Rouhani bepaald niet uitgekomen.
Volgens het rapport heeft de Iraanse rechtelijke macht zich de afgelopen 4 jaar gekeerd tegen mensenrechten activisten en hen “handelen tegen de nationale veiligheid” ten laste gelegd. De Revolutionaire Rechtbanken van het Iraanse regime hebben ook mensenrechten activiteiten als “crimineel” bestempeld, gebaseerd op uiterst vage en algemene beschuldigingen.
Amnesty International schrijft in haar rapport dat de “delicten” van sommige veroordeelden “bestaan uit communicatie met de EU, de VN, media kanalen, international vakbonden en mensenrechten organisaties van buiten Iran, waaronder Amnesty International.”

“Gevangen in een web van repressie”
Volgens Dieter Karge, een Iran expert van Amnesty International in Duitsland, waren de belangrijkste slachtoffers van het aangescherpte beleid mensenrechten juristen, vakbondsvertegenwoordigers en activisten op het gebied van vrouwenrechten, de afschaffing van de doodstraf en ter verdediging van rechten voor minderheden, waaronder religieuze groepen.
Volgens deze A.I. official waren de activisten die duidelijkheid probeerden te verschaffen over de massa executie van 30.000 politieke gevangenen in de zomer van 1988, in het bijzonder doelwit van de rechtelijke macht en de veiligheidsdiensten middels aanvallen en onderdrukking.
Het nieuwe rapport van A.I. “Gevangen in een web van repressie: Iraanse mensenrechten verdedigers onder vuur”, citeert actuele rapporten en toont aan
dat de spanning en de onderdrukking in Iran zijn verergerd sinds de komst van Hassan Rouhani.
Volgens Dieter Karge worden mensenrechten verdedigers “buitenlandse spionnen en verraders” genoemd en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, veelal meer dan 10 jaar. Revolutionaire gerechtszaken vinden meestal achter gesloten deuren plaats en in sommige gevallen duren ze slechts een paar minuten.
“Martelingen om bekentenissen te krijgen”
Karge voegde nog toe dat in vele zaken de gevangenen gemarteld zijn, misbruikt zijn en slecht behandeld, teneinde te “bekennen”.
Het rapport van Amnesty International stelt dat het Iraanse regime tot nu toe geen werk gemaakt heeft van het aanpakken en stoppen van deze duidelijke
mensenrechten vergrijpen, maar dat het regime juist altijd rapporten over mensenrechten misbruik in Iran heeft verworpen door te claimen dat in dit land niemand wordt gevangen genomen voor alleen maar het vreedzaam gebruik maken van rechten als vrijheid van expressie en van samenkomst.
Het Amnesty rapport noemt specifiek 45 mensen bij naam, die in Iran slachtoffer zijn geworden van hun vreedzame mensenrechten activisme. Van 21 hiervan werd in detail bericht.
Onder de door A.I. genoemde namen zijn: Narges Mohammadi, mensenrechten activist; Athena Daemi, voorvechtster van het afschaffen van de doodstraf; Golrokh Ebrahimi Iraei, civiel activist; Jafar Azimzadeh, Bestuurssecretaris van de Vrije Vakbond van Iraanse Arbeiders en Ismail Abdi, Secretaris van de Iraanse Leraren Associatie.