De Secretaris Generaal van de VN, António Guterres, heeft in een nieuw rapport de voortdurende oproepen voor waarheid en gerechtigheid ten aanzien van de massamoord van 1988 op politieke gevangenen in Iran benadrukt.
In een nieuw rapport van de Secretaris Generaal aan de Algemene Vergadering van de VN over de “Situatie van Mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran” van 31 Oktober 2017 wordt een paragraaf gewijd aan de massamoord van 1988.

De paragraaf luidt als volgt:
“54. Gedurende de rapportage periode bleven grote aantallen klachten van families van slachtoffers van de executies van 1988 binnenkomen bij het Bureau van de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten (OHCHR).
In een gezamenlijke verklaring van Maart 2017 riepen 20 mensenrechten organisaties de autoriteiten op te stoppen met het kwellen, intimideren en vervolgen van mensenrechten verdedigers die waarheid en gerechtigheid nastreven voor de individuen die, kort gezegd, zijn geëxecuteerd of onder dwang zijn verdwenen in de jaren 80, en voor hun families. Onder hen zijn Mansoureh Behkish, Maryam Akbari-Monfared en Raheleh Rahemipour.
Ahmad Montazeri, de zoon van wijlen Ayatollah Hossein Ali Montazeri, heeft in Februari een audio opname vrijgegeven waarin zijn vader de executies afwijst, en is hiervoor in November 2016 tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld en naar de Evin gevangenis gebracht om zijn straf uit te zitten, maar is een paar uur later vrijgelaten”.
De voorlopige versie van het rapport A/72/562 is beschikbaar op de link: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/ReportSG2017.pdf