Australian-Council-of-Trade-Unions-stands-in-solidarity-with-Irans-workers

De Australische Raad van Vakbonden (ACTU) heeft op 2 juli een verklaring uitgegeven waarin ze zich solidair verklaart met Iraanse arbeiders in de oliesector.

Iraanse contractarbeiders bij meer dan 70 raffinaderijen, petrochemische fabrieken, energiecentrales en toeleveringsbedrijven aan de olie industrie zijn sinds 20 juni in staking. De stakers hebben hun protest “campagne 1400” genoemd, refererend aan het huidige jaar 1400 volgens de Iraanse kalender. De arbeiders eisen hogere lonen, uitbetaling van achterstallige lonen en 10 dagen verlof voor elke 20 dagen werk.

De verklaring van ACTU luidt als volgt:

Solidariteit met stakende arbeiders in heel Iran

juli 2021

The ACTU verklaart zich solidair met de stakende arbeiders bij meer dan 60 olie en gas projecten en petrochemische fabrieken in 19 steden verspreid over heel Iran als deel van een gecoördineerde actie genaamd Stakingscampagne 1400. De staking is 19 juni begonnen door arbeiders in dienst van onderaannemers die arbeidskrachten leveren voor projecten in de olie-  en gasvelden. Vaste werknemers van de Nationale Iraanse Olie Maatschappij (NIOC) hebben zich nu bij de staking over het hele land aangesloten.

De arbeiders eisen loonsverhoging, adequate sociale zekerheid en betere leefcondities op de werkplek. De huidige staking weerspiegelt een golf van een maand durende stakingsacties door meer dan 10.000 arbeiders die vorig jaar augustus plaats vond in de olie-  en gasvelden in de zuidelijke Pars. Hier bereikten de arbeiders verbeteringen in lonen en levensomstandigheden. Maar met een huidig inflatietempo in Iran van 50% zijn de prijzen van voedsel en andere benodigdheden sterk gestegen, waardoor de arbeiders en hun families het hoofd maar amper boven water kunnen houden.

Iran staat bij de slechtste landen ter wereld voor arbeiders, zonder enige arbeidsrecht garantie. Onafhankelijke vakbonden worden niet erkend door de Iraanse regering en arbeiders worden regelmatig bedreigd, vastgezet en gemarteld. Arbeidersdemonstraties worden gewelddadig onderdrukt, waarbij arbeiders en vakbondsleiders worden gearresteerd en opgesloten omdat zij hun stakingsrecht uitoefenen. Australische vakbonden zijn solidair met de stakende arbeiders in Iran en roepen de Iraanse autoriteiten en hun uitvoerenden op de rechten van de stakers te eerbiedigen en aan hun eisen tegemoet te komen.