Vrijdag, 06 januari 2012 – BRUSSEL (KerkNet/The Tablet) – 18 anglicaanse en katholieke bisschoppen spreken hun bezorgdheid uit over het lot van 3.400 Iraanse dissidenten, die naar een militair kamp in Bagdad worden overgebracht. De dissidenten verblijven momenteel in het vluchtelingenkamp van Ashraf, in het oosten van Irak. Door het vertrek van de coalitietroepen genieten zij er niet langer bescherming.
De vluchtelingen stemden tijdens de kersttijd in met de verhuis naar een verlaten Amerikaanse legerbasis in een buitenwijk van Bagdad. Dat legerkamp dreigt feitelijk een detentiecentrum te worden. De bisschoppen vrezen ook dat hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd tijdens de overbrenging. Bij een aanval tegen het vluchtelingenkamp van Ashraf vielen al eens 34 doden.

In hun gemeenschappelijke verklaring roepen de bisschoppen politici op om druk uit te oefenen op Irak om de sluiting van het vluchtelingenkamp uit te stellen en de bewoners veilig over te brengen. Waarnemers van de Verenigde Naties moeten in alle geval toegang krijgen tot het kamp en er de bewoners de VN-vluchtelingenstatus geven, opdat zij internationale bescherming genieten en om te vermijden dat zij terug worden gestuurd naar Iran. Irak ontzegde VN-waarnemers eerder de toegang tot het kamp. “Zonder internationale tussenkomst kunnen de veiligheid en de rechten van deze vluchtelingen onmogelijk worden gegarandeerd. Wij kunnen niet hulpeloos toezien, terwijl het bloed van de kampbewoners nodeloos wordt vergoten.