Straatsburg, 25-01-2012 – In een verklaring die vandaag is aangenomen tijdens haar bijeenkomst in Straatsburg, riep de Commissie van Politieke Zaken en Democratie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de Irakese autoriteiten op om Camp Liberty niet in een gevangenis te veranderen, en riep de UNHCR op om met zijn werk in Ashraf te beginnen en een einde te maken aan het uitstel in de erkenning van de vluchtelingenstatus van de bewoners.
Terwijl de internationale gemeenschap erop uit is een vreedzame oplossing voor Ashraf te zoeken en de vluchtelingen meehelpen die te realiseren door afstand te doen van onbetwistbare rechten, is het Iraanse regime erop uit deze oplossing te dwarsbomen via de Irakese regering.

Het gebied dat de bewoners van Camp Liberty was toegewezen is uiteindelijk tachtig keer zo klein geworden en de leefomstandigheden in het kamp zijn veel slechter dan aanvankelijk was voorgesteld. Om het gebied zullen betonnen muren worden opgetrokken; men wil Irakese politie in het kamp plaatsen; bewegingsvrijheid is niet geoorloofd; de vluchtelingen worden met toenemende beperkingen geconfronteerd, zoals een verbod om hun voertuigen naar Camp Liberty over te brengen en om de omstandigheden in het kamp te laten beoordelen door een team specialisten van Ashraf. Dit betekent een gedwongen verplaatsing naar een gevangenis.
De Commissie dringt er bij de Irakese regering op aan de belemmeringen op te heffen en de internationale wetten en richtlijnen tot op de letter na te leven bij de verplaatsing van de vluchtelingen naar Camp Liberty, en dringt er bij de UNHCR op aan de rechten van de vluchtelingen te beschermen en meteen met zijn werk in Ashraf te beginnen – en niet te wachten tot Camp Liberty klaar is – ten einde de opname van de vluchtelingen in andere landen te bespoedigen.
Wij moedigen de lidstaten en de waarnemende staten van de Raad van Europa aan om de herhuisvestingsverzoeken van Ashraf-bewoners positief te beoordelen.