De studentenbeweging op de Universiteit der Kunsten in Teheran krijgt vanuit het hele land steeds meer steun in hun strijd tegen de toenemende repressie door het heersende regime. Recentelijk heeft de verplichte hijab voor vrouwelijke studenten wijdverbreide protesten en weerstand onder de studenten doen ontvlammen.

Op 17 juni hebben de studentenraden van Iraanse universiteiten een rapport gepubliceerd, waarin het alarmerende repressieniveau op de Universiteit der Kunsten duidelijk naar voren komt, waaronder de onterechte gevangenneming van vele studenten. Volgens het rapport hebben veiligheidstroepen strikte regelgeving opgelegd, wat vrouwelijke studenten verplicht altijd en overal de hijab te dragen, zelfs in hun eigen slaapzalen. Deze veiligheidstroepen zijn zelfs zover gegaan studenten te verbieden hun woningen te verlaten, ongeacht of ze wel of niet naar de universiteit wilden gaan.

Bij een ander zorgwekkend incident hebben veiligheidstroepen, gestationeerd bij het Muziek College van Karaj in west Teheran, ongeveer 20 studenten tegengehouden bij het naar binnen gaan. Dankzij de steun en gezamenlijke weerstand van mede studenten, zijn de 20 studenten uiteindelijk de universiteitsgebouwen toch binnengekomen.

Het veiligheidsapparaat van het repressieve regime heeft de bedreigingen tegen de studenten opgevoerd, wat duidt op een verdere intensivering en verhoging van de druk. Verontrustend is ook dat bij het Cinema en Theater College vrouwelijke agenten bij de ingang zijn opgesteld met de specifieke taak hoofddoeken uit te reiken aan vrouwelijke studenten zonder hoofddoek. Als schaamteloos dwangmiddel waarschuwen deze agenten de studenten dat weigering om de hoofddoek te dragen zal leiden tot uitsluiting bij de examens.

Verontrustende berichten zijn verschenen over agenten in burger die meerdere studenten bij verschillende universiteitsingangen hebben gevangen genomen. Getuigen hebben de aanwezigheid van speciale troepen en veiligheidspolitie gemeld die de situatie nauwgezet monitoren. Deze overweldigende aanwezigheid van veiligheidstroepen benadrukt de repressieve atmosfeer die de studenten moeten ondergaan. Soortgelijke incidenten zijn gerapporteerd op de National Garden Campus (Bagh-e Melli) van de Universiteit der Kunsten.

De Madani Universiteit in de Provincie Oost Azerbeijan is een plek geworden waar het regime zijn toevlucht neemt tot het in elkaar zetten van zaken tegen studenten als onderdrukkingsmiddel. Berichten duiden erop dat ongeveer 80 studenten slachtoffer zijn geworden van deze geprefabriceerde casussen. Het universiteitsbestuur heeft uitgebreide disciplinaire maatregelen aan de studenten opgelegd, met name in de laatste weken van het huidige semester. Deze hausse in aanklachten benadrukt nog eens de onophoudelijke pogingen van het regime om het studentenactivisme en hun ongenoegen te onderdrukken. 20 studenten hebben hun vonnis al te horen gekregen en 25 studenten wachten vol vrees op de behandeling van hun zaken en de uitspraken. Nog eens 35 studenten moeten voorkomen voor ondervragingen om uitleg te geven over de beschuldigingen die tegen hen zijn ingebracht.

In antwoord op de toegenomen druk die de studenten van de Universiteit der Kunsten ondervinden, zijn studenten van vele universiteiten in het hele land opgestaan om hun steun en solidariteit tot uitdrukking te brengen. Een opmerkelijke verklaring is uitgegeven door de studenten van de Universiteit van Teheran waarin zij hun steun verklaren aan hun collega’s van de Universiteit der Kunsten. In hun verklaring veroordelen zij de onderdrukkingsmaatregelen van het regime, waarin zij een schaamteloze poging zien tot intimidatie van en het zwijgen opleggen aan de studentengemeenschap. De studenten van de Universiteit van Teheran geloven er echter sterk in dat dergelijke onderdrukkende tactieken uiteindelijk niet succesvol zullen zijn in het uitdoven van de veerkracht en vastberadenheid van de studenten.

In een zelfde gebaar verklaarden de studenten van de Soore Universiteit hun steun aan de collega studenten van de Universiteit der Kunsten. Zij onderstreepten niet stil te blijven tegenover zulke agressieve maatregelen, er blijk van gevend dat deze repressieve benadering niet alleen de studenten van de Universiteit der Kunsten bedreigt, maar de hele studentengemeenschap.

Ook de studenten van de Tarbiat Modares Universiteit zullen niet stil blijven, de ernst van de situatie erkennend. Zij zijn vastbesloten de vrijheidsstrijd voort te zetten en benadrukken dat ze het regime niet zullen toestaan door te gaan met het onophoudelijk onderdrukken en inbreuk plegen op hun rechten.

Het is overduidelijk dat het regime het opleggen van de hijab gebruikt als pretext voor haar repressieve acties. Deze maatregelen worden vooral genomen vanwege de angst bij het regime voor komende protesten, waar in het verleden studenten, jongeren en vooral vrouwen het voortouw namen in het aan de kaak stellen van het gezag van het regime.