10 oktober is de Wereldwijde Dag Tegen de Doodstraf. Meer dan 140 landen hebben besloten de doodstraf af te schaffen, geeft Amnesty International aan. Het Iraanse regime is echter wereldrecordhouder wat zowel het aantal executies van vrouwen betreft als het aantal executies per hoofd van de bevolking.

De doodstraf is een schending van Artikel 3 en 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die het recht op leven benadrukken voor elk menselijk wezen.

Het is ook in tegenspraak met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

Het Iraanse regime gaat door met het inzetten van de doodstraf om dissidenten te intimideren en te onderdrukken; de doodstraf wordt bovendien verdedigd door veel mensen die aan het regime verbonden zijn.

In zijn eerste nieuwsconferentie na de verkiezingen van juni 2021 verdedigde Ebrahim Raisi, de president van het regime en verantwoordelijk voor het bloedbad onder politiek gevangenen  in 1988 dn andere misdaden tegen de menselijkheid, zich m.b.t. de executies en zei hij dat hij beloond dient te worden voor het verdedigen van de rechten en de veiligheid van het volk.

Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, de huidige leider van het justitiële apparaat van het regime, heeft ook een duister verleden wat de executie van dissidenten in Iran betreft. Mohseni-Eje’i werd op 1 juli door Khamenei op deze positie aangesteld.

Volgens statistieken die zijn samengesteld door Iran Human Rights Monitor zijn minstens 267 mensen in Iran geëxecuteerd sinds het begin van 2021.

Executies in Iran in 2021

Dit laat een toename zien ten opzichte van vorig jaar: in 2020 zijn 255 mensen geëxecuteerd.

Het daadwerkelijke aantal executies is veel hoger. Het klerikale regime voert de meeste executies in het geheim uit en buiten de publiciteit. Er zijn, op de uitvoerders na, geen getuigen bij een executie aanwezig.

Minstens 92 executies werden uitgevoerd wegens drugsgerelateerde overtredingen in 2021, en 130 wegens moord. Negen vrouwen, acht politiek gevangenen en twee kinderen bevonden zich onder de geëxecuteerden.

Gevangenissen waar executies zijn uitgevoerd sinds januari 2021

Het hoge aantal executies In Iran in 2021 bewees opnieuw dat het klerikale regime executies gebruikt als een manier om overeind te blijven. Er is onweerlegbaar bewijs voor dat het normaal is in de gevangenissen van Iran om verdachten te martelen om aan hen valse bekentenissen tegen henzelf te ontlokken.

Op de Wereldwijde Dag Tegen de Doodstraf roept onze organisatie opnieuw de Secretaris-Generaal van de VN, de Mensenrechtenraad van de VN en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van diezelfde organisatie, evenals Europese landen, op om onmiddellijk in actie te komen om het leven van de vele gevangenen te redden die in Iran in de dodencel zitten. Het is tijd om de stand van de mensenrechten in Iran bij de Veiligheidsraad van de VN onder de aandacht te brengen.