19 en 20 April 2018 – Protesten van arbeiders, bestolen mensen en andere benadeelden gaan overal in het land door
De opstand van duizenden inwoners van Kazerun, waaronder vele moedige jongeren, is in de middag van 29 April de vijfde dag ingegaan. De demonstratie werd gehouden, ondanks het feit dat het zogenaamde stadsbestuur, de prediker van het vrijdaggebed en de overheidsmedia alle bijeenkomsten hadden verboden totdat het herinrichtingsplan van de stad Kazerun is bepaald.
De demonstranten, bijeen op het Shohada (martelaars) plein scandeerden: “Wees niet bang, we zijn samen sterk, wij zweren bij het bloed van de martelaren dat we elke dag zullen samenkomen op het martelaarsplein; vernedering accepteren wij niet; terwijl onze vijand hier is, zeggen zij keer op keer dat Amerika onze vijand is; wij zijn strijdbare mannen en vrouwen, we vechten tegen het herinrichtingsplan….” Andere leuzen waren: “Eerbiedwaardige Iraniërs ondersteun ons, eerbiedwaardig Kazerun, leve je waardigheid; onze staatstelevisie is een schande; wee de dag dat we ons bewapenen; als we verraden worden zal hel en verdoemenis over het regime komen; wij zijn bereid Kazerun te verdedigen”.

Demonstranten kwamen ook samen in de grote moskee van de stad en veroordeelden het plan van het regime om de stad op te splitsen.
De demonstranten, waaronder moedige vrouwen met een belangrijke rol in het protest, riepen op tot eenheid en solidariteit als middel tot verzet tegen de samenzweringen van het regime en ter voorkoming van onderdrukking van de protesten.
Als gevolg van de demonstraties van de moedige inwoners van Kazerun, kondigden enkele lokale autoriteiten woensdag aan dat het plan om Kazerun op te splitsen voorlopig was opgeschort. Hun beloften werden door de bevolking genegeerd en zij eisten uitleg van de gouverneur.

De afgelopen dagen waren, naast het oproer in Kazerun en de staking van handelaren in grenssteden, andere steden in het land ook het toneel van stakingen en protesten van benadeelde groepen mensen:
– Werknemers van het bedrijf in plantaardige olie Narges Shiraz verzamelden zich voor het gouvernementshuis uit protest tegen het al drie maanden niet uitbetalen van hun salarissen.
– Oproerpolitie heeft de huizen van boeren in Varzaneh in Isfahan aangevallen en hebben hun bezittingen en de deuren en ramen van hun huizen vernield.
Op dinsdag hebben boeren uit het bergachtige district Argasht in Isfahan vijf hoogspanningsmasten van het pompstation Zayandeh Rud vernield uit protest tegen het niet nakomen van hun recht op water.
– Door de overheidsinstituties Caspian, Samen al-Hojaj en Afzal Toos benadeelden hebben een protestbijeenkomst gehouden bij het Beurs, Bank en Verzekeringspaviljoen tegen het plunderen van hun tegoeden. Zij scandeerden: “Rouhani, leugenaar, waar is ons geld? Saif (hoofd van de Centrale Bank) begaat misdaden en de overheid dekt hem”.
– Op dinsdag hebben benadeelden van het Alborz Development Instituut in Teheran voor de Centrale Bank gedemonstreerd, en benadeelden van het Arman Vahdat Instituut in Ahwaz demonstreerden voor de vestiging van het instituut in de provincie Khuzestan en riepen slogans tegen de regering.
– In Gachsaran hebben benadeelden van het Arman Vahdat Instituut de deuren vergrendeld en het instituut gesloten.

– Een groep chauffeurs van het Tehran Agency zijn buiten het stadhuis samengekomen uit protest tegen een verhoging van de verkeerstarieven die plotseling van 650.000 tomans op meer dan 4.000.000 tomans komen.
– Studenten van de Tarbiat Modarres universiteit hebben voor de vierde achtereenvolgende dag geprotesteerd voor het centrale bureau van de universiteit in Teheran.