Op zondag 1 juli verzamelden de familieleden van opgepakte jongeren zich voor het hoofdbureau van de politie, waar ze riepen om vrijlating van hun kinderen.
‘S nachts waren mensen, onder hen jongeren, bijeen gekomen in Ahvaz, Abadan, Mahshahr, Karoon en Khormoussa.
In Ahvaz begonnen de jongeren hun demonstratie bij Naderi straat met strijdkreten als “Dood aan de dictator; Ik geef mijn leven voor de rivier Karoon; De mensen van Khorramshahr hebben dorst; Ja, ja , op naar de Revolutie ! ”
Ondanks de alom  aanwezige politie waren er  bijeenkomsten in Khormoussa , waarbij de slogan “Mijn leven voor de Khorramshahr! “luid klonk.

In Abadan , in het selich district kwam het tot een treffen met de politie, die dat betreffende deel van Abadan omsingeld hadden .De oproer-wachten hebben de stadsbrug stevig in handen , de wegen afgesloten en laten mensen niet door.
De Revolutionaire Garde voerde, geholpen door de oproerpolitie ,een charge uit tegen de dappere jongeren van Khorramshahr op zaterdagavond. Niettegenstaande de aanwezigheid in groten getale van alles wat tot de repressieve macht gerekend kan worden richtte de moedige jeugd zich tot hen, slogans schreeuwend als “Dood aan Khamenei; Dood aan de Islamitische Replubliek ; Dood aan Rouhani ;Weg met de Mullahs”!
“Wees niet bang!; wees niet bang ; wij zijn samen !
; modder-water, zout water, allemaal de schuld van die stomme autoriteiten!”
Een aanval van huurlingen leidde tot schermutselingen op straat.
Een aantal mensen werd gewond, sommige door politiekogels en traangasgranaten.
De protesterenden stonden tenover de politie ,ongewapend. Zij staken afvalcontainers en banden in brand om de opmars van de huurtroepen te stoppen. Ook gooiden ze de traangasgranaten ,die naar hen gegooid werden terug.
Urenlang kon men het schieten horen in de hele stad.
De agenten van de onderdrukkende macht vernielden de nieuwe brug van Khorramsshahr, vernietigden de verkoopstands  inclusief de bezittingen van de winkeliers om de weg te bereiden voor komende onderdrukkende  maatregelen.
Een wagen van de speciale anti-oproer eenheid ging in vlammen op door toedoen van de woedende jongeren
Agenten van de Geheime Dienst en in burger arresteerden zaterdagnacht en zondagochtend  zomaar tientallen mensen middels invallen in huizen in verschillende buurten van de stad.