januari 2022

Een 64-jarige christelijke vrouw die al een gevangenisstraf heeft uitgezeten wegens “propaganda tegen het regime” is opnieuw opgeroepen om zich tegen dezelfde aanklacht te verdedigen. Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari, die 4 maanden van haar straf van 1 jaar heeft gediend voor haar vrijlating in maart 2020 aan het begin van de covid-19-pandemie, werd verteld dat ze moest verschijnen voor de lokale aanklager in Karaj voor 19 januari.
Hoewel de grond voor de nieuwe aanklacht tegen de christelijke bekeerling vooralsnog onbekend is, vertelde een vriend van de familie van Mahrokh aan Article18 dat ze zich in het bijzonder zorgen maakt over het vooruitzicht meer tijd in de gevangenis door te brengen omdat haar echtgenoot Fathalli (71) in wankele gezondheid verkeert.
Mahrokh is de primaire zorgverlenende aan haar partner en tijdens haar vorige gevangenschap is hij eens bewusteloos aangetroffen nadat hij 2 dagen niet had gegeten.
De vriend van de familie voegde toe dat Mahrokh nog steeds aan het herstellen is van het trauma van haar gevangenschap, talloze ondervragingen en andere vormen van slechte behandeling door de Iraanse inlichtingenagenten die eerder de aanklacht tegen haar indienden – en enkel, in haar woorden, “voor de misdaad van het geloven in Jezus Christus”. Na haar gevangenschap werd Mahrokh ertoe gedwongen enkele weken “heropvoeding” te volgen van een islamitische geestelijke en islamitische boeken te lezen waarover haar kennis later werd getoetst.
Haar werd ook verteld dat ze geen contact meer mag hebben met christenen, terwijl aan Iraans-Assyrische vrienden van haar – een etnische minderheid die als “christenen” wordt beschouwd door de Islamitische Republiek – werd gezegd dat ze geen tijd meer met haar konden doorbrengen.
De aanvankelijke zaak tegen Mahrokh kreeg internationale aandacht toen de voormalige vicepresident van de VS Mike Pence haar noemde in een reeks tweets over hoe Iran faalt zijn burgers religieuze vrijheid te geven.
Dhr. Pence zei dat hij “geschokt” was door het feit dat Mahrokh gevangengezet werd “vanwege het doen van een beroep op haar godsdienstvrijheid”. Hij voegde toe dat de “vervolging” van mensen als Mahrokh en de Iraans-Assyrische priester Victor Bet-Tamraz “een belediging van religieuze vrijheid” was.

Rokhsareh-Ghanbari