1 april 2020 – Op zaterdag 28 en zondag 29 maart, jongstleden is oproer uitgebroken in meerdere Iraanse gevangenissen vanwege de coronavirus crisis in gevangenissen.
Er is bericht over onrust in de Adelabad gevangenis van Shiraz op zondagavond 29 maart 2020. Een groot aantal geïnfecteerde gevangenen kwam zonder enige medi-sche zorg te zitten, waarop een aantal heeft kunnen ontsnappen. Lokale bronnen vertellen dat ze geweervuur hoorden vanuit de gevangenis.

Het oproer in Adelabad volgt op onrust in gevangenissen in zeven andere steden.
Op zaterdag 28 maart zijn gevangenen in de Mahabad gevangenis in noordwest Iran in opstand gekomen en velen zijn uitgebroken. Het oproer brak uit als protest tegen de autoriteiten van het regime, die weigerden gevangenen vrij te laten ondanks de voortdurende coronavirus epidemie in het hele land. Het oproer heeft geleid tot ge-vechten tussen gevangenen en bewakers, waarbij tot ’s avonds laat geweervuur te horen was.
Een paar uur voor het oproer in de Mahabad gevangenis zijn een aantal gevangenen uit de Alvand gevangenis in Hamadan, gelegen in het westen van Iran, tijdens een opstand ontsnapt. Bewakers zijn gaan schieten op de gevangenen, waarbij in delen van de gevangenis brand is uitgebroken.
Berichten uit Teheran geven aan dat gevangenen van een afdeling van de Fashafuyeh gevangenis op vrijdag 27 maart in opstand zijn gekomen uit protest tegen de verdere verspreiding van COVID-19 in het gebouw. Hier zijn al meerdere gevangenen overleden en velen zijn besmet.
Na dit oproer hebben bewakers en mobiele eenheden meerdere afdelingen aange-vallen en bezittingen van de gevangenen naar buiten gegooid onder het mom van periodieke inspecties. Ook hebben de autoriteiten elk contact tussen gevangenen en hun families verboden en berichten tonen aan dat gevangenen onder hoogspanning staan.
Het staatsgeleide nieuwsagentschap IRNA berichtte over “gevechten” in de gevan-genis. Alle bewakers en autoriteiten zijn in staat van paraatheid gebracht, evenals legereenheden van nabij gelegen bases, die zich gereed moeten houden om bij eventueel oproer in te grijpen.
Op 27 maart zijn 80 gevangenen ontsnapt uit een gevangenis in Saqqez, waarschijn-lijk om de coronavirus epidemie in gevangeniscondities te vermijden.
Afgelopen donderdag verschenen ook berichten over onrust en geweervuur in de gevangenis van Tabriz, hoofdstad van de provincie Oost Azarbeijan.