22 juli 2019 – Ballingen en mensenrechtenverdedigers op grote schaal gedemonstreerd voor een vrije Iran zonder dictatuur.
Bij de demonstraties werden toespraken gehouden door verscheidene mensenrechtendeskundigen en leden van het parlementen. Ze getuigden van hun solidariteit met de Iraanse bevolking, die sinds het einde van 2017, via toenemende protesten, democratie, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten voor hun land opeisen. Ze veroordeelden het geweld en de onderdrukking, waarmee het regime in Teheran de burgerprotesten probeert te beteugelen.