nowruz-2022

In de harmonie van de nieuwe en frisse geboorte van het moederland en de natuur, wensen en groeten wij Iraniërs eenieder.

Gelukkige Nowruz aan al onze dierbare vrienden en supporters!

Nowruz is de Perzische term voor de dag van het Perzische Nieuwjaar. Nowruz betekent “nieuwe dag”. Deze dag markeert de eerste dag van de lente-equinox en het begin van de eerste maand van de Solar Hijri-kalender.

De dag van Nowruz vindt zijn oorsprong in de Iraanse religie van het Zoroastrisme en is daarom geworteld in de tradities van de Iraanse volkeren; het wordt echter al meer dan 3000 jaar gevierd door diverse gemeenschappen in West-Azië, Centraal-Azië, de Kaukasus, het Zwarte-Zeebekken, de Balkan, en Zuid-Azië. Tegenwoordig is Nowruz voor de meeste feestvierders een seculiere feestdag, die door mensen van verschillende geloofsovertuigingen en achtergronden wordt gevierd. Voor Zoroastriërs, Baháʼís en sommige moslimgemeenschappen blijft Nowruz echter een heilige dag.
Nowruz markeert het begin van de lente op het noordelijk halfrond. Het moment waarop de zon de hemelevenaar passeert en dag en nacht gelijkmaakt, wordt elk jaar precies berekend, en families komen traditioneel bijeen om de rituelen te observeren.

Nowruz wordt gevierd sinds de hervorming van de Iraanse kalender in de 11e eeuw na Christus om het nieuwe jaar in te luiden, maar de Verenigde Naties hebben de “Internationale Dag van Nowruz” officieel erkend met de goedkeuring van Resolutie 64/253 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in februari 2010.