26 april 2020 – Nieuws uit de provincie Sistan en Baluchestan toont een duidelijke stijging in het aantal doden. Het exacte aantal is onbekend, maar in de laatste 24 uur zijn tenminste 90 mensen overleden. Het aantal slachtoffers is momenteel in Teheran 5.870, in Khorasan Razavi 2.775, in Oost Azerbaijan 1.348, West Azerbaijan 1.130, Hamedan 886, Kurdistan 590, Semnan 575, Zanjan 475, North Khorasan 375, en in Lorestan 795.
Terwijl het regime doorgaat met het verdoezelen van het aantal Coronavirus doden, vertelde Alireza Zali, hoofd van de Nationale Taskforce ter Bestrijding van het Coronavirus (NCCT) in Teheran, aan het staatsgecontroleerde dagblad Asr-e Iran: “Sinds de uitbraak van de ziekte hebben we 58.000 bevestigde Corona patiënten in Teheran.”

Na de vergadering van de Ministers van Gezondheidszorg van de lidstaten van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zei, Saeed Namaki, de Minister van Gezondheidszorg van het regime: “We zijn nog maar halfweg de crisis. We kunnen nog steeds alles verliezen op het eind en de schande worden van de hele wereld.”

Ali Akbari, een parlementslid van het regime uit Shiraz, stelde vandaag in het staatsgecontroleerde dagblad Entekhab, “De laatste 10 dagen is de verspreiding van het Coronavirus in de Fars Provincie toegenomen. Er is grote zorg dat de medische staf uitgeput raakt naarmate de ziekte voortduurt.”
De president van de medische Universiteit van Qom waarschuwde vandaag: “We kunnen zo maar een tweede piek in de uitbraak van het virus krijgen die nog heviger zou kunnen zijn en als het afstand bewaren niet in acht wordt genomen, zou dit tot enorme schade kunnen leiden.”
Terwijl Ali Khamenei en Hassan Rouhani de mensen dwingen weer aan het werk te gaan, heeft Mohammad-Reza Zafar Ghandi, hoofd van de Organisatie voor het Gezondheidszorg Systeem van het regime, gisteren in een brief aan Rouhani, die is gepubliceerd door het officiële staatsagentschap ISNA, geschreven: “Elke haast om niet noodzakelijke en niet te controleren plekken waar mensen zich verzamelen, zoals gebedshuizen, scholen, universiteiten etc. weer open te stellen, zal de ziekte verder verspreiden, meer levens kosten en eerdere maatregelen te niet doen. Het zal ook de gezondheidswerkers van het land uitputten.”
Zelfs de staatsgeleide media hekelen de door het regime vrijgegeven cijfers over besmette en overleden patiënten. Zo schreef het staatsgecontroleerde dagblad Rooz-e No vandaag: “Wie moeten er beschuldigd worden? Het volk, de buitenlandse media, of de autoriteiten die verklaringen doen uitgaan die vol ongerijmdheden zitten? Hoe is het mogelijk dat iedere dag gezondheidszorg officials zoals het Hoofd van de NCCT, of de Gouverneurs van de provincies Mazandaran en Khuzestan het hebben over een duidelijke toename van besmettingen, en vervolgens de officieel bekendgemaakte cijfers een afname laten zien?” De krant vervolgde: “Dr. Zali (hoofd van het NCCT) stelde gisteren dat 6000 mogelijk besmette personen de afgelopen dag in ziekenhuizen zijn opgenomen; zelfs als we veronderstellen dat slechts een zesde van hen echt besmet is, dan zouden alle 1030 besmette personen, zoals deze officieel zijn gemeld door het Ministerie van Gezondheidszorg, alleen al gelden voor Teheran. Zodoende moeten we aannemen dat het aantal besmette personen in andere steden niet alleen is verminderd, maar tot nul is teruggebracht.”
Ondertussen heeft Seyed Mohammad Mehdi Mirbagheri, lid van de Expert Groep van het regime en hoofd van de “Islamitische Academie van Wetenschappen” gezegd dat een van de grootste zorgen van het regime betrekking heeft op de populariteit van het internet. Mirbagheri stelde vandaag op de staatsgecontroleerde website Jahad Daneshgahi: “Het gevaarlijkste post-Corona fenomeen zal de toegenomen invloed van de virtuele ruime op de menselijke gemeenschap zijn; een ruimte die wordt beheerst door de grootmachten, wordt gerund door een wereldnetwerk en waarvan wij de gebruikers zijn…De mate van scholing en training voor internetgebruik is in de laatste twee maanden groter dan in de laatste paar jaar… Wij moeten doeltreffende plannen gaan opstellen om deze samenzwering van de supermachten tegen te gaan.”
De situatie in de gevangenissen blijft kritiek. Elke dag verschijnen rapporten over meer besmette gevangenen en over het feit dat hun levens meer en meer in gevaar komen. Maar in plaats van gevangenen vrij te laten, heeft het regime het aantal executies opgevoerd. De afgelopen dagen zijn meerdere gevangenen opgehangen in de gevangenissen van Saqqez, Sanandaj, Kermanshah, Zahedan, Shiraz, Dastgerd (Isfahan), en in de Gohardasht gevangenis.