1 april 2020 – Iran heeft Koerdisch politieke gevangene Mostafa Salimi terechtgesteld in de gevangenis van Saqqez op zaterdag 11 maart 2020 j.l.

De Heer Salimi, 53 jaar oud, zat al 17 jaar in de dodencel.
Kort geleden, bij de opstand van 27 maart ,die plaatsvond in de gevangenis van Saqqez, wist hij te ontsnappen. Een paar dagen geleden werd hij echter door de Kurdistaanse autoriteit van Iraq uitgeleverd aan Iran.
Mostafa werd in eenzame opsluiting gezet. Zijn familie mocht hem voor het laatst bezoeken op vrijdag 10 april.

MostafaSalimi werd geboren op 25 juni 1967. Hij was aannemer bij de Nationale Gas Compagnie.
Op 6 april 2003 werd hij gearresteerd in de stad Nahavand , in de westelijk gelegen provincie Hamadan. Men beschuldigde hem van Moharabeh (bestrijding van God) en samenwerking met de Koerdisch Democratische Party van Iran.

Er waren aanklachten aangaande twee verschillende gewapende conflicten met agenten van de Staats- Veiligheidsdienst ,van wie twee het niet overleefden.
Een andere beschuldiging was : 18 jaar lange ongewapende activiteiten tot steun van de KDPI in Iran , én nog eens van 5 jaar gewapende activiteiten voor de Partij in Iraq en de grensgebieden van Iraq en Iran.
Hij was lid van de Koerdische Democratische Partij van Iran, maar hij brak met de partij en ging weer terug naar Saqqez

Volgens bronnen van intimi van Mostafa is hij in gevangenschap zwaar gemarteld, zowel fysiek als psychisch..

Vrijdag 27 maart raakte een groep gevangenen in de gevangenis van Saqqez slaags met hun bewakers. Zij vernielden hekken en konden zo uitbreken.
Ongeveer 80 gevangenen slaagden erin te ontsnappen.
Er is sprake van minstens 10 gevallen van opstanden in gevangenissen in Iran sinds eind maart. Dat was de manier voor de gevangenen zich uit te spreken : ze eisten tijdelijke vrijlating, voorziening in hygiënisch behoeften en afzondering van zieke medegevangenen.

Grote aantallen gevangenen zijn positief bevonden bij Corona-tests de afgelopen weken, terwijl velen van hen al aan het virus zijn bezweken.

Volgens lokale media vond er op 27 maart in Saqqez ,de westelijke Kurdistaanse provincie, een grote gevangenen-uitbraak plaats. 74 Van hen verklaarden gevlucht te zijn vanwege de toestand van de medische zorg in de gevangenis.
In video’s ,op sociale media gepubliceerd, kun je zien hoe de gevangenen alle kanten op rennen waarbij sommigen zelfs passerende auto’s proberen aan te houden.

De autoriteiten beantwoordden de eisen van de gevangenen met harde optreden.

Het meest gewelddadige optreden vond plaats op 30 en 31 maart. Dat was in de twee gevangenissen: Sepidar en Sheiban, in Ahvaz ,waarbij tientallen gevangenen gedood werden.