10 – 6 -2019 – Uit angst voor de verspreiding van burgerlijke opstanden en protesten en de groeiende rol van vrouwen hierin, heeft het onmenselijk regime van de mullahs meer onderdrukkende maatregen getroffen tegen vrouwen op basis van de door de mullahs zelf gemaakte voorwendselen zoals het niet dragen van de sluier.
Mohammad Abdullah Poor, het hoofd van de revolutionaire Garde (IRGC) in Guilan, kondigde een nieuwe onderdrukkende maatregel aan in de provincie door de formatie van een ” Waarschuwingsgroep in woord en gebaar”, bestaande uit 2000 leden. Hij zei, “De kwestie van kuisheid en sluier is geen normale, maar een politieke en veiligheidszaak voor het land” (Quds Force Tasnim Nieuws Agentschap). Deze verklaringen geven duidelijk de angst van de leiders van het regime aan voor de rol die de vrouwen hebben in sociale protesten.

Aan de andere kant heeft Mohammad Reza Eshaghi, commandant van de onderdrukkende politiemacht in Guilan, ook gerapporteerd “dat hij met 28.328 vrouwen te maken heeft” in deze provincie en dit jaar, beschuldigd van het niet (correct) dragen van de sluier. Hij voegde daaraan toe: “2.321 van hen zijn heropgevoed tot morele veiligheid….en tegen 64 personen is een juridische zaak aangespannen.”
Het Vrouwen Comité van de Nationale Verzetsraad van Iran verzoekt de Hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten, de Raad voor Mensenrechten en alle verdedigers voor vrouwenrechten om de onderdrukkende maatregelen van het geestelijk regime te veroordelen en de Iraanse vrouwen die voor vrijheid en gelijkheid vechten te ondersteunen.

Het Vrouwen Comité van de Nationale Verzetsraad van Iran.