1 sep 2019 – Het Vrouwen Comité van de Nationale Verzetsraad van Iran veroordeelt ten zeerste het middeleeuwse vonnis tegen de vrouwenactivisten Mo-jgan Keshavarz, Monireh Arabshahi en haar dochter, Yasaman Aryani, uitgevaardigd door de rechters van het geestelijk regime.
De drie vrouwen, die reeds verscheidene maanden in de gevangenis zit-ten, zijn veroordeeld tot een totaal van 55 jaar gevangenisstraf, omdat zij protesteerden tegen de wetten en het optreden van het geestelijk regime van vrouwenhaters.

Het uitspreken van deze onmenselijke, onderdrukkende en zware vonnissen voor eenvoudige protestacties geeft aan hoe bang het geestelijk regime is voor sociale protesten van met name Iraanse vrouwen.
Het Vrouwen Comité van de Nationale Verzetsraad van Iran roept alle internationale organisaties die staan voor vrouwenrechten, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting op deze middeleeuwse vonnissen te veroordelen en bindende maatregelen te nemen tegen dit geestelijk regime van vrouwenhaters.

Het Vrouwen Comité van de Nationale Verzetsraad van Iran
15 Augustus 2019