14 juli 2018 – Duizenden bewoners van Borazjan in zuid Iran zijn zaterdag de straat op gegaan, na dagen zonder water te hebben gezeten, uit protest tegen het ernstige watergebrek en de “chaotische” wijze waarop het regime het probleem aanpakt.
De betogers op het hoofdplein van de stad riepen leuzen tegen de lokale autoriteiten en eisten van de Gouverneur het initiatief te nemen en het probleem op te lossen.
De demonstranten scandeerden: “ Of de Gouverneur neemt zijn verantwoordelijkheid, of wij maken er een ongekend schouwspel van!”
De plaatsvervangend gouverneur en de voorganger in het vrijdag gebed, Hassan Mosleh, probeerden een toespraak tot het volk te houden, maar de boze demonstranten verhinderden dit, ondanks de aanwezigheid van honderden veiligheidsagenten, zoals beelden via de sociale media toonden.

De demonstranten hielden het plein vier uren bezet, leuzen roepend over de “inefficiëntie en de incompetentie” van de lokale autoriteiten. Ook gaven ze af op de foute mythes die het Iraanse Regiem rondstrooit over wie de schuldige is voor deze ellende van het Iraanse volk.
Zij riepen: “Onze vijand staat hier recht voor ons en is niet Amerika zoals zij (de autoriteiten van de Islamitische Republiek) ten onrechte stellen.”
Mohammad Baqir Sa’adat, een parlementslid uit Borazjan voor het Iraanse regime, vertelde aan de stadswebsite, Fikr-e Shahr (De Stadsgedachte) dat het crisismanagement van het Regime incompetentie uitstraalde: “De boosheid van de bevolking is gerechtvaardigd. Zij hebben alle recht de autoriteiten te beledigen.”
Hij verklaarde vervolgens waar het watergebrek door veroorzaakt is, wat leidde tot 10 dagen geen water uit de kraan bij temperaturen van 50 graden Celsius: “De belangrijkste oorzaak van het gebrek aan water is het gebruik van meer dan 30 grote waterpompen door de aan het regime verbonden eigenaren van meerdere boomgaarden in de naburige stad Kazeroon: zij pompen het water ‘s nachts en illegaal uit de lokale rivier voor irrigatie van hun landerijen. De Gouverneur van Kazeroon, afkomstig uit de omgeving van de stad, heeft tot nu toe geen officieel bevel uitgevaardigd de krachtige pompen te ontmantelen.”
Deze demonstraties lijken op die in Abadan en Khorramshahr, waar 10 mensen zijn gearresteerd en 25 zijn beschuldigd van “opruiing en misbruik van eisen die het volk stelt.”
In de afgelopen maanden zijn veel mensen in de steden en op het platteland van Iran de straat opgegaan om te protesteren tegen het watergebrek. Het watergebrek is veroorzaakt door droogte, waar 95% van Iran onder lijdt, maar is verhevigd door de corruptie en het mismanagement van het Regime.
Dit maakt deel uit van het oproer in het hele land tegen het regime, dat sinds december in Iran gaande is. Mensen protesteren tegen allerlei misstanden, van mensenrechten schennis tot de instortende economie, maar alle demonstranten zien in dat het Regime verantwoordelijk is voor de problemen van Iran. Deze protesten worden georganiseerd door het Iraans Verzet, dat de mullahs uit hun macht wil zetten.