10 Maart 2021
Volgens nieuwsberichten van 9 maart 2021 is politieke gevangene Maryam Akbari Monfared in het twaalfde jaar van haar gevangenschap plotseling overgeplaatst van de vrouwenafdeling van de Evin gevangenis naar de Gevangenis van Semnan.
Berichten uit de vrouwenafdeling van de Evin Gevangenis geven aan dat haar celgenoten protesteerden tegen haar verbanning en in actie zijn gekomen om haar overplaatsing te verhinderen. Maar bewakers zijn met geweld de afdeling binnengegaan en hebben haar met harde hand weggehaald.

Maryam Akbari Monfared zit sinds december 2009 zonder ook maar 1 dag verlof gevangen en heeft geen toegang tot medische zorg gehad.
Maryam Akbari Monfared was op 10 Juni 2020 voor de Evin rechtbank gedaagd, aangeklaagd op beschuldigingen tegen haar in een nieuw geopende rechtszaak. Maar zij was niet aanwezig bij deze zitting, omdat ze geen schriftelijke oproep had ontvangen en vanwege de Corona uitbraak.
Haar rechtszitting vond plaats op 31 Augustus 2020, waarin zij is beschuldigd van “het verstoren van de orde in de gevangenis” door het scanderen van anti overheidsleuzen op de avond van de herdenking van de Revolutie van 11 februari 1979. Zijzelf zegt dat ze slechts heeft geprotesteerd tegen het feit dat een zieke medegevangene niet gehoord noch gezien werd en die zij op 16 februari 2020 niet had mogen bezoeken.
Maryam Akbari Monfared heeft drie dochters en is gearresteerd op 31 december 2009 na de enorme revolte van 27 december die het regime op zijn grondvesten deed trillen. In juni 2010 heeft het Revolutionair Hof van Teheran een gevangenisstraf van 15 jaar uitgevaardigd tegen haar op de zogenaamde beschuldiging van “lidmaatschap van de Mojahedin Volksorganisatie van Iran”, een beschuldiging die Maryam Akbari Monfared nooit heeft bekend. Sinds haar opsluiting heeft zij niet 1 dag verlof gehad. Zij lijdt aan een slecht functionerende schildklier en aan reuma.
De zuster en broer van Maryam Akbari zijn geëxecuteerd ten tijde van de massamoord op politieke gevangenen in de zomer van 1988. Twee andere broers van haar zijn geëxecuteerd tijdens de massa executies in de beginjaren 80.