Er is nieuws naar buiten gekomen dat het religieuze regime een “Veelomvattend Document voor 25 Jaar Strategische Samenwerking met China” heeft ondertekend. Hierdoor hebben de mullahs de natuurlijke hulpbronnen en eigendommen van het Iraanse volk geveild om hun gehate overheersing te bestendigen.

Als gevolg hiervan zijn in veel steden Iraniërs de straat opgegaan uit afkeuring van dit verraderlijke contract.

Het religieuze regime heeft de tekst van het document niet gepubliceerd uit angst voor een uitbarsting van publieke woede.

De demonstranten schreeuwden slogans of toonden teksten als “ Iran is niet te koop”, “We zullen vechten en sterven, maar we zullen Iran heroveren”, “We zullen hier elke dag zijn, totdat het contract is herroepen”.