Volgens de Human Rights Society wachten momenteel 250 terdoodveroordeelde gevangenen in Lakan-gevangenis in Rasht op executie. De officier van justitie van de provincie Gilan, Mehdi Falah Miri, en Mohammad Miri, de directeur-generaal van de provinciale gevangenisorganisatie, hebben maandenlang onder bevel van het hoofd van de rechterlijke macht hun best gedaan om de executie van deze gevangenen te versnellen.
Een betrouwbare bron met betrekking tot het plan van de gerechtelijke autoriteiten in de provincie Gilan verklaarde: “Na de opstand op 9 oktober 2022 in de Centrale Gevangenis van Rasht, wat een andere schandelijke daad was van misdaden gepleegd door het heersende regime, gaf het hoofd van de rechterlijke macht in Iran, Mohseni Ejei, opdracht aan de officier van justitie van Gilan, Mehdi Falah Miri, om snel het lot van de terdoodveroordeelde gevangenen te bepalen en de populatie van terdoodveroordeelde gevangenen in Lakan-gevangenis in Rasht te verminderen.”
Om dit te bereiken, gingen gevangenisfunctionarissen en personeel, onder bevel van officier Falah Miri, in plaats van toestemming te vragen aan de gevangenen, over tot het opstellen van Artikel 429 voor de terdoodveroordeelde gevangenen. Binnen minder dan 10 dagen stuurden directeur-generaal Mohammad Miri en officier Falah Miri dagvaardingen naar de klagers en informeerden hen tijdens een bijeenkomst dat hun zaken klaar waren voor executie.
De bron voegt toe: “Aangezien wreedheid, massamoord en bloedbad prominente kenmerken zijn van Khamenei en zijn ondergeschikten, was er in deze sessies geen ruimte voor instemming. Mohammad Miri en Falah Miri probeerden de klagers te intimideren door valse informatie te verstrekken om hun tevredenheid met de vroege uitvoering van de doodvonnissen te versnellen. Ze beweerden tegen de klagers dat ze informatie hadden dat de gevangene, vanwege de wrok en vijandigheid die ze tegen hen koesterden, na hun vrijlating onherstelbare schade aan hen en hun families zou veroorzaken.”
“Mohammadi en Falah Miri slaagden erin veel klagers tevreden te stellen met verschillende trucs om de doodvonnissen uit te voeren, in die mate dat ze binnen 8 maanden meer dan 55 terdoodveroordeelde gevangenen ophingen.”
Volgens hetzelfde rapport bedreigden gevangenisfunctionarissen de families van terughoudende klagers, die niet van plan waren de vonnissen uit te voeren, en vertelden hen: “Als u het vonnis niet uitvoert, zullen we u arresteren op beschuldiging van medeplichtigheid en betrokkenheid bij moord om de erfenis en nalatenschap te versnellen.”
De bron voegt toe: “Als de executies even werden uitgesteld, zou meer dan 75% van de geëxecuteerde personen toestemming krijgen van de klagers door bloedgeld te betalen, maar door de acties van Mohseni Ejei, officier Falah Miri en directeur-generaal Mohammad Miri is dit niet mogelijk geweest.”
Op maandag 10 oktober 2022 kwamen gevangenen in Lakan-gevangenis in Rasht (Mannengevangenis) in opstand en brak er een grootschalig conflict uit tussen de gevangenen en de gevangenisautoriteiten, vergezeld van openbare protesten.

Executie als middel tot onderdrukking en intimidatie van de samenleving
De heersers van de regering gebruiken executie als het belangrijkste middel om de samenleving te onderdrukken en te intimideren. Ze proberen elke opleving van opstanden te voorkomen door het aantal executies te verhogen. De heersers van de regering onderdrukken hardhandig elke bijeenkomstgerelateerd aan het veroordelen van executies en voorkomen zelfs dat de families van terdoodveroordeelde gevangenen bijeenkomen.
De heersers van de regering maken gebruik van het feit dat de internationale gemeenschap zich richt op de oorlog in de regio en proberen de samenleving te onderdrukken en elke vorm van protest te voorkomen. In dit opzicht is de executie van gevangenen een van de middelen om intimidatie in de samenleving te creëren. De terdoodveroordeelde gevangenen zijn de eerste slachtoffers van het onderdrukkende en plunderende beleid van de heersende regering.