Iran: Ten minste 251 geëxecuteerden; sterke stijging van het aantal executies in de eerste zes maanden van 2022

Minstens 251 mensen, waaronder zes vrouwen en 67 Baluch-minderheden, zijn in de eerste zes maanden van 2022 in Iraanse gevangenissen geëxecuteerd. Dit is het dubbele van het aantal executies in dezelfde periode in 2021, toen 117 mensen werden geëxecuteerd.

Opmerkelijk is dat 137 van de 251 executies zijn uitgevoerd tussen 7 mei en 30 juni, na het begin van de recente landelijke protesten.

De Stichting Steun Mensenrechten maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal executies en roept de internationale gemeenschap op krachtiger op te treden. Directeur Mahmoud Amiry-Moghaddam zei: “Ongetwijfeld worden de wijdverbreide executies door de autoriteiten gebruikt om de samenleving angst aan te jagen om verdere anti-regeringsprotesten te voorkomen. Het verhogen van de politieke kosten van de executies door middel van volkscampagnes en extra internationale druk kan deze golf van executies stoppen.”

Van de 251 executies werden er slechts 31 aangekondigd door binnenlandse media of functionarissen in Iran en 220 waren onaangekondigd.

De onevenredige executie van Baluch-minderheden is ook toegenomen met ten minste 67 in de eerste zes maanden van 2022. 27% van alle 251 executies betrof Baluch-minderheden, terwijl zij slechts 2-6% van de bevolking uitmaken.

Sinds het begin van de protesten in het hele land op 7 mei zijn minstens 56 mensen geëxecuteerd in mei en 81 in juni. Juni is de maand met de meeste executies van de afgelopen vijf jaar.

Hierbij moet worden opgemerkt dat Stichting Steun Mensenrechten alleen onaangekondigde executies meerekent die zij via twee onafhankelijke en betrouwbare bronnen heeft kunnen verifiëren. Het aantal executies ligt dus zeker hoger dan gepresenteerd.